mł. asp. Krzysztof Słowik

mł. asp.
Krzysztof
Słowik
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Dąbrowica, gdzie w rejonie sklepów spożywczych występują wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa a zwłaszcza spożywany jest alkohol przez użytkowników dróg.

Zakładany cel: Rozpoznanie i wyeliminowanie zjawiska do poziomu satysfakcjonującego lokalną społeczność. Represjonowanie sprawców wykroczeń lub przestępstw.

Rejon działania: 
Rejon obejmuje obszar gminy Szczucin, w następujących miejscowościach: Borki, Brzezówka, Dąbrowica, Maniów, Radwan, Skrzynka, Słupiec, Suchy Grunt, Świdrówka, Wola Szczucińska, Zabrnie, Załuże.
Numer pokoju: 
11
Telefon stacjonarny: 
14 643 61 07
Telefon komórkowy: 
606 864 974