mł. asp. Marcin Cygan

mł. asp.
Marcin
Cygan
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Laskówka Chorąska rejon Szkoły Podstawowej oraz Centrum Kulturalno - Społecznego, gdzie w godzinach popołudniowych gromadzi się młodzież, która swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny, spożywa alkohol. oraz niszczy mienie publiczne.

Zakładany cel: Wyeliminowanie wykroczeń o charakterze chuligańskim, niszczenia mienia publicznego, spożywania alkoholu. Spowodowanie poprawy oświetlenia, zakresu monitoringu raz umieszczenia tablic informacyjnych w wskazanym miejscu.

Rejon działania: 
Rejon obejmuje obszar gminy Dąbrowa Tarnowska, w obrębie miejscowości: Brnik, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Laskówka Chorąska, Lipiny, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Smęgorzów, Sutków, Szarwark, Żelazówka
Numer pokoju: 
3
Telefon stacjonarny: 
14 644 22 24
Telefon komórkowy: 
606 864 896