mł. asp. Marcin Jamro

mł. asp.
Marcin
Jamro
Powiat: 

arcinDziałania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Borek Szlachecki - pustostan w rejonie szkoły podstawowej - gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Rejon działania: 
GMINA SKAWINA - Obsługiwany rejon nr 9: Sołectwa: Borek Szlachecki, Gołuchowice, Grabie, Jurczyce, Krzęcin, Polanka Hallera, Rzozów.
Telefon stacjonarny: 
12-277-71-04
Telefon komórkowy: 
608-545-880