mł. asp. Marcin Rutkowski

mł. asp.
Marcin
Rutkowski
Powiat: 

Posterunek Policji w Ksiązu Wielkim,ul. Rynek 12, 32-210 Książ Wielki

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu i zakłócanie ciszy nocnej przez osoby gromadzące się przy sklepach monopolowych w centrum Książa Wielkiego.

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 1 Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Książ Wielki.
Telefon stacjonarny: 
41 383 80 07
Telefon komórkowy: 
660442210