mł. asp. Michał Morawski

mł. asp.
Michał
Morawski
Powiat: 

 Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Wielkie Drogi, rejon restauracji i sklepów - nieprawidłowe parkowanie pojazdów, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Rejon działania: 
GMINA SKAWINA - Obsługiwany rejon nr 10: Sołectwa: Facimiech, Kopanka, Ochodza, Pozowice, Wielkie Drogi, Zelczyna, Jaśkowice.
Telefon stacjonarny: 
47 832 21 06
Telefon komórkowy: 
608-546-276