mł. asp. Przemysław Konieczny

mł. asp.
Przemysław
Konieczny
Powiat: 

Posterunek Policji w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju, używanie słów wulgarnych w rejonie sklepu w miejscowości Czaple Wielkie.

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 2 Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Gołcza.
Telefon stacjonarny: 
47 83 46 301
Telefon komórkowy: 
660 441 325