mł. asp. Przemysław Konieczny

mł. asp.
Przemysław
Konieczny
Powiat: 

Posterunek Policji w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia: zakłócanie spokoju i ciszy nocnej przez młodzież gromadzącą się i spożywającą alkohol w rejonie Gimnazjum w Gołczy. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w obrębie pawilonu handlowego w centrum Gołczy powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, zwłasza dojazdu do Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia w Gołczy. Zanieczyszczanie dróg publicznych na terenie gminy Gołcza przez rolników podczas zbioru płodów rolnych. Spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju, ciszy nocnej oraz niszczenie mienia i powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym w rejonie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wysocicach. 

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 2 Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Gołcza.
Telefon stacjonarny: 
41 383 60 07
Telefon komórkowy: 
660 441 325