mł. asp. Ryszard Siąkowski

mł. asp.
Ryszard
Siąkowski
Powiat: 

Działanie priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tomice – rejon siedziby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

 

ZAGROŻENIA :  w godzinach popołudniowych i wieczorowych szczególnie w okresie weekendów -  gromadzenie się osób znajdujących się pod działaniem alkoholu jak również spożywających  alkohol. Osoby te mogą dopuszczać się wykroczeń o charakterze porządkowym, jak również zakłócać porządek publiczny i spoczynek nocny.

 

Rejon działania: 
KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Radocza, Tomice,
Numer pokoju: 
21
Telefon stacjonarny: 
33 872 92 21
Telefon komórkowy: 
662 045 352