mł. asp. Ryszard Siąkowski

mł. asp.
Ryszard
Siąkowski
Powiat: 

Działanie priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

REJON boiska sportowego „LZS Dąb”  w Tomicach / ul. Dworska

ZAGROŻENIA : gromadzenie się osób, mogących spożywać alkohol, zakłócających spokój i porządek publiczny, mogących dokonywać niszczenie mienia, i dopuszczać się wykroczeń o charakterze porządkowym.

Rejon działania: 
KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Radocza, Tomice,
Numer pokoju: 
21
Telefon stacjonarny: 
33 872 92 21
Telefon komórkowy: 
662 045 352