Odbyła się debata społeczna i konferencja inaugurująca cykl szkoleń z zakresu samoobrony

Odbyła się debata społeczna i konferencja inaugurująca cykl szkoleń z zakresu samoobrony

Wczoraj (22 września 2015 roku) w auli komendy odbyła się konferencja połączona z debatą społeczną zorganizowaną wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Olkuszu. Tematem wiodącym spotkania była przemoc. Konferencja realizowana była w ramach wspólnego projektu „Mogę! Umiem! Potrafię! inaugurowała cykl szkoleń z zakresu samoobrony dla pracowników socjalnych.

O wielorakich aspektach przemocy, w tym o przemocy ze względu na płeć mówiła Pani Iwona Anna Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie. Prezentacja przygotowana przez policję pozwoliła z kolei  uświadomić skalę tego zjawiska  w rodzinie. W konferencji i debacie uczestniczyły władze samorządowe powiatu olkuskiego, dyrektorzy jednostek powiatowych i gminnych, w tym sądu i prokuratury, pracownicy ośrodków pomocy społecznych. Ci ostatni wezmą udział w cyklu szkoleń z samoobrony, które we wrześniu i październiku poprowadzi policyjny instruktor techniki i taktyki interwencji.