Olkusz. Święto Policji

Olkusz. Święto Policji

26 lipca br. o godzinie 13.00 funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, obchodzili święto upamiętniające 99 rocznicę powstania polskiej Policji. Patronat nad tegoroczną uroczystością objął  Pan Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uroczystości udział wzięli inspektor Robert Strzelecki - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Tomasz Zając - Komendant Powiatowy Policji w Olkusz, młodszy inspektor Jarosław Klich – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu a także komendanci z komisariatów podległych jednostce, funkcjonariusze i pracownicy Policji.

Wśród znamienitych gości obecni byli: Pani Agnieszka Ścigaj - Poseł na Sejm RP,  Pan Jan Orkisz - Wicestarosta olkuski, Burmistrzowie i Wójtowie, ks. Henryk Chmieła - kapelan olkuskiej Policji, przedstawiciele  instytucji oraz służb inspekcji i straży, z którymi olkuska policja na co dzień współpracuje.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Marcina Dzięcioła, inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Następnie wprowadzono sztandar komendy i odegrano hymn państwowy.

Zebranych gości witał Gospodarz - insp. Tomasz Zając, Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu. Szef olkuskiej policji złożył podziękowania policjantkom,  policjantom i pracownikom Policji za ich trudną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców ziemi olkuskiej. W swym przemówieniu podziękowania skierował  dla wszystkich instytucji, organizacji oraz podmiotów, uczestniczących wraz z policją w utrzymaniu bezpieczeństwa obywateli:  „W tym szczególnym dniu pragnę podziękować wszystkim tu obecnym za pomoc i współpracę w realizacji zdań jakie stoją przed policją”.

Po odczytaniu rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe inspektor Robert Strzelecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji wręczył 25 olkuskim policjantom akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

Tradycyjne oprócz awansów na wyższe stopnie policyjne,  starosta,   burmistrzowie oraz wójtowie nagrodami za uzyskane wyniki w pracy zawodowej wyróżnili 22 policjantów i pracownika Policji.

Podczas uroczystości zarówno inspektor Robert Strzelecki, jak i inspektor Tomasz Zając pogratulowali wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym policjantom oraz pracownikom Policji.  Komendanci życzyli im pomyślności w życiu zawodowym, jak i osobistym. Szef olkuskiej policji życzył funkcjonariuszom bezpiecznej i spokojnej służby: „ Żebyście zawsze wracali cali i zdrowi do Waszych domów a życiowa przygoda, jaką jest służba w Policji, dawała Wam satysfakcję i powód do dumy”.  Wiele ciepłych słów do policjantów i pracowników Policji zostało skierowanych ze strony zaproszonych gości.