poszukiwany - Marek KISIECKI

Marek
KISIECKI
poszukiwany
Data urodzenia: 
31-10-1966
Miejsce zamieszkania: 
Jaroszowiec
Imię ojca: 
Jerzy
Imię matki: 
Krystyna
Artykuł: 
284
Paragraf: 
2
Ustawa: 
Poszukiwany przez: 
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu