sierż. Karolina Kurpisz

sierż.
Karolina
Kurpisz
Powiat: 

KOMISARIAT POLICJI TARNÓW-CENTRUM

obsługuje rejony : Lisia Góra, Skrzyszów,  część Tarnowa

Adres:
ul. Narutowicza 6
33-100 Tarnów

Sekretariat
tel.: 47 831-21-01
fax: 47 831-21-81

Dyżurka
tel.: 47 831-21-22
fax: 47 831-21-44

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce:ul. Brandstaettera główny ciąg komunikacyjny od bloku nr 6 do bloku nr 22 nieprawidłowe parkowanie w strefie zamieszkania przez mieszkańców os. Brandstaettera. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz zmniejszenie ilości wykroczeń popełnianych przez mieszkańców os. Brandstaettera, poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym w tym udrożnienie drogi przeciwpożarowej. Miejsce objęto planem na wniosek lokalnego społeczeństwa, wnioski członków rady osiedla „Piaskówka”, własnych spostrzeżeń, analizy interwencji oraz aplikacji KMZB.

 

Podmioty współpracujące:Rada Osiedla „Piaskówka”, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Straż Miejska – Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Tarnowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja”.

Planowany czas realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020 roku

Rejon działania: 
Rewir I-4, Tarnów-Centrum 104: ulice: Antalla, Al. Piaskowa (numery parzyste), Bielatowicza, Boya Żeleńskiego, Brandstaettera, Elektryczna (numery nieparzyste od 1 do 57), Gojawiczyńskiej, Jastruna, Kasprowicza (numer parzyste od 2 do76 oraz nr nieparzyste od nr 39 do 75 ), Kisielewskiego, Klikowska (nr nieparzyste od 21 do 95), Lema, Makuszyńskiego, Nałkowskiej, Paderewskiego nr nieparzyste od 3a do 5 oraz nr parzyste od 4 do 8, Przybyłkiewicza , Romanowicza nr parzyste od nr 36 do 40a oraz nr nieparzyste od nr 17 do 59, Zapolskiej.
Numer pokoju: 
505
Telefon stacjonarny: 
47 831 2182
Telefon komórkowy: 
604 440 608