sierż. sztab. Łukasz Liguz

sierż. sztab.
Łukasz
Liguz
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Szczucin ul. Targowa, 1-go Maja, Radomyślska, gdzie dochodzi do przypadków nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz przechodzenia pieszych w miejscach niedozwolonych na drodze krajowej nr. 73.

Zakładany Cel:  Wyeliminowanie zjawiska do poziomu satysfakcjonującego lokalną społeczność, represjonowanie sprawców wykroczeń.

 

Rejon działania: 
Rejon obejmuje obszar miasta Szczucina oraz następujących miejscowości w gminie Szczucin: Delastowice, Laskówka Delastowska, Lubasz, Łęka Szczucińska i Łęka Żabiecka.
Numer pokoju: 
11
Telefon stacjonarny: 
14 643 61 07
Telefon komórkowy: 
606 864 962