sierż. sztab. Marcin Banaś

sierż. sztab.
Marcin
Banaś
Powiat: 

Posterunek Policji w Racławicach, 32-222 Racławice 15

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju, zaśmiecanie oraz powodowanie zgorszenia w miejscach publicznych w rejonie Pawilonu Handlowego oraz placówki gastronomicznej "Bartosz" w Racławicach. Żebranie pieniędzy na alkohol przez osoby nadużywające alkoholu. 

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 1. Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Racławice
Telefon stacjonarny: 
41 384 40 07
Telefon komórkowy: 
660444278