sierż. sztab. Wacław Wiatr

sierż. sztab.
Wacław
Wiatr
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Radgoszcz ul. Witosa rejon boiska sportowego "orlik", gdzie w godzinach popołudniowych dochodzi do zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu.

Zakładany cel: Rozpoznanie i wyeliminowanie zjawiska do poziomu satysfakcjonującego lokalną społeczność. Spowodowanie umieszczenia tablicy z regulaminem obiektu .

Rejon działania: 
Rejon obejmuje obszar gminy Radgoszcz, w obrębie miejscowości: Luszowice, Małec, Radgoszcz, Smyków, Żdżary.
Numer pokoju: 
3
Telefon stacjonarny: 
14 644 22 24
Telefon komórkowy: 
606 864 945