st. asp. Kinga Zawadzka (KP III)

st. asp.
Kinga
Zawadzka (KP III)
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Działania prewencyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku, zaśmiecania terenów zielonych w szczególności przez osoby opuszczające placówkę „MCPU” przy ulicy Rozrywka 1 w Krakowie.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska Miasta Krakowa

Okres realizacji: 01.02.2020r. - 31.07.2020r.

Rejon działania: 
Aliny, Antyczna, Balladyny, dobrego Pasterza 125-215, Franciszka Bohomolca od ul. Reduta do ul. Krzesławickiej, Harnasiów, Jana Brzechwy, Jana Sabały, Janosika, Klimka Bachledy, Krzesławicka 1-21, Kwartowa, Liryczna, Marchołta, Mariana Słoneckiego, Nikifora, Pana Cogito, Powstańców 46A-52A i 113-115A, Reduta 1-31 i 6, Rozrywka, Strzelców 2-28
Numer pokoju: 
112
Telefon stacjonarny: 
47 835 70 16
Telefon komórkowy: 
600 853 669