st. sierż. Arkadiusz Warzecha

st. sierż.
Arkadiusz
Warzecha
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Bolesław, gdzie w rejonie sklepu spożywczego występują wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa a zwłaszcza spożywany jest alkohol.

Zakładany cel: Rozpoznanie i wyeliminowanie zjawiska do poziomu satysfakcjonującego lokalną społeczność. Represjonowanie sprawców wykroczeń lub przestępstw.

Rejon działania: 
Rejon obejmuje obszar gminy Bolesław w obrębie miejscowości Bolesław, Kanna, Kuzie, Pawłów, Podlipie, Samocice, Strojców, Świebodzin, Tonia, oraz obszar gminy Mędrzechów w obrębie miejscowości Grądy, Kupienin, Mędrzechów, Odmęt, Wójcina, Wólka Grądzka, Wola Mędrzechowska.
Numer pokoju: 
11
Telefon stacjonarny: 
14 643 61 07
Telefon komórkowy: 
606 864 983