st. sierż. Mateusz Fidelus

st. sierż.
Mateusz
Fidelus
Powiat: 

Działanie priorytetowe dzielnicowego realizowane od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Chocznia – rejon Zespołu szkół nr 1 / boisko szkolne

 

ZAGROŻENIA : gromadzenie się osób mogących spożywać alkohol, zakłócających spokój i porządek publiczny, a także spoczynek nocny, mogących dokonywać niszczenia mienia, i dopuszczać się wykroczeń o charakterze porządkowym. Potencjalnie osoby te mogą stanowić zagrożenie w ruchu kołowym.

Rejon działania: 
KPP Wadowice - MIEJSCOWOŚCI: Chocznia, Kaczyna.
Numer pokoju: 
19
Telefon stacjonarny: 
33 872 92 19
Telefon komórkowy: 
662 040 710