st. sierż. Piotr Malina (KP VII)

st. sierż.
Piotr
Malina (KP VII)
Powiat: 

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Przeciwdziałanie grupowaniu się osób, które spożywają alkohol w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecają miejsca publiczne na alejce w rejonie bloków 5 i 6 osiedla Kombatantów w Krakowie.

Podmioty współpracujące:

Straż Miejska Miasta Krakowa, Rada i Zarzad Dzielnicy "XV"

Okres realizacji: 01.02.2020r. - 31.07.2020r.

Rejon działania: 
Osiedle Kombatantów, Osiedle Tysiąclecia 15-27, Rondo Piastowskie od strony os. Kombatantów do torów tramwajowych przy ul. Mikołajczyka , Srebrnych Orłów, Świdnicka, Wiślicka, Władysława Czaplickiego
Telefon stacjonarny: 
126 153 660
Telefon komórkowy: 
602 719 167