st. sierż. Piotr Malina (KP VII)

st. sierż.
Piotr
Malina (KP VII)
Powiat: 

Komisariat Policji VII w Krakowie os. Złotej Jesieni 11C

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie grupowaniu się osób spożywających alkohol i zaśmiecaniu placu zabaw w miejscu objętym zakazem pomiędzy blokiem nr 10 a blokiem nr 3 na os. Kombatantów w Krakowie.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Rejon działania: 
os. Tysiąclecia (15-27) os. Kombatantów (1-20)
Telefon stacjonarny: 
126 153 660
Telefon komórkowy: 
602 719 167