asp. Dominik Burak

asp.
Dominik
Burak
Powiat: 

KOMISARIAT POLICJI TARNÓW-CENTRUM

obsługuje rejony : Lisia Góra, Skrzyszów,  część Tarnowa

Adres:
ul. Narutowicza 6
33-100 Tarnów

Sekretariat
tel.: 47 831-21-01
fax: 47 831-21-81

Dyżurka
tel.:47 831-21-22
fax: 47 831-21-44

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Nowodworze - centrum wsi, przystanek MPK, rejon Domu Ludowego oraz Delikatesów Centrum. Wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie popełnianiu wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zaczepianie mieszkańców przez osoby nietrzeźwe często dopuszczające się żebractwa.

Podmioty współpracujące: Sołtys miejscowości Nowodworze, Straż Gminna, Delikatesy Centrum – Nowodworze. 

Planowany czas realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020 roku

Rejon działania: 
Rewir I-8, Tarnów-Centrum 114: miejscowości Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna , Tarnowiec, Zawada.
Numer pokoju: 
504
Telefon stacjonarny: 
47 831 2584
Telefon komórkowy: 
604 449 081