Wydział Prewencji

Naczelnik:

podinsp.  Jerzy HODUREK

Z-ca Naczelnika:

podkom. Marcin DZIĘCIOŁ 

 

Sekretariat:

tel. (32) 64 78 221

fax. (32) 64 78 220