ZPB. Sukces olkuskich szkół

Na obszarze województwa małopolskiego funkcjonuje projekt pod nazwą „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”. Jest to kompleksowy system, oparty na wzajemnej współpracy szkoły, samorządu lokalnego, policji, straży miejskiej, rady osiedla, różnych stowarzyszeń itp.  Wspólnym celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w szkole (np. przemocy, używania substancji psychoaktywnych etc.). Zjawisko to zwykle diagnozuje się na podstawie badań ankieterskich. Krótko mówiąc idea polega na tym, iż dyrekcja i grono pedagogiczne przy współpracy z w/w podmiotami podejmuje szereg przedsięwzięć profilaktycznych  i organizacyjnych skutkujących nadaniem  „Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Certyfikat ten jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym na określony czas przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jednym z kryteriów jego otrzymania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań zapewniających ogólnie pojęte bezpieczeństwo. Dotychczas w powiecie olkuskim taki certyfikat uzyskały szkoły podstawowe: nr 1, 3, 4 i 10 w Olkuszu oraz olkuskie Gimnazjum nr 4. Dwie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum  nr 4 w Olkuszu w tym roku ubiegały się o przedłużenie certyfikatu. W czerwcu odbyły się audyty przedcertyfikacyjne przeprowadzone przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Szkoły mogą nadal szczycić się certyfikatem szkoły promującej bezpieczeństwo. Mało tego, Gimnazjum nr 4 w Olkuszu uzyskało 35 punktów, czyli maksymalną ilość punktów przyznaną przez zespół certyfikujący! Równie dobrze wypadła Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu, która uzyskała 31 punktów. Pozostałym szkołom życzymy podobnych sukcesów.