Dla kierowców

150 nietrzeźwych kierowców

to niepokojący bilans ostatniego weekendu 

na drogach Małopolski.

 

W ostatni weekend tj. od 2 - 4 sierpnia 2013 roku na terenie województwa małopolskiego policjanci ujawnili blisko 150 kierujących pod wpływem alkoholu.

Policyjne statystyki pokazują, że 70% z nich to kierujący, którzy mają powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie czyli popełniają przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia. Kierowanie pod wpływem alkoholu jest jedną z głównych przyczyn  i problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Niepokoi fakt, że mimo prowadzonych kampanii społecznych uświadamiających skutki kierowania po pijanemu, nasilonych działań policyjnych nietrzeźwi kierujący nadal pojawiają się na naszych drogach. Głównie są to osoby młode najczęściej wracające z klubów, dyskotek.

Nasilone kontrole kierujących będą kontynuowane, przypominamy, że małopolska policja prowadzi zaostrzoną procedurę kontrolną, każda interwencja na drodze, niezależnie od przyczyny jej podjęcia wiąże się z badaniem stanu trzeźwości kierującego.

            Ponadto, przypominamy konsekwencje za jazdę „na gazie”

 • Jeżeli kierujesz pojazdem w stanie po użyciu alkoholu i zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila grozi Ci zakaz prowadzenia pojazdów od pół roku do 3 lat oraz do 30 dni aresztu albo grzywna do 5000zł.
 • Jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila grozi Ci zakaz prowadzenia pojazdów do 10 lat oraz pozbawienia wolności do lat 2 i grzywny do 720 000 zł. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.
 • Jeżeli spowodowałeś wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym będąc w stanie nietrzeźwości  lub pod wpływem środka odurzającego, grozi ci zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze oraz pozbawienie wolności do lat 12 i grzywna d 720 000zł.

Podsumowanie działań małopolskiej policji drogowej "BUS I TRUCK"

W czwartek 25 lipca 2013 r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.

W czasie działań policjanci skontrolowali prawie 1000 pojazdów, w tym około 200 busów i autobusów oraz 214 samochodów ciężarowych, na kierujących nałożyli prawie 600 mandatów karnych. W wielu przypadkach liczba osób przewożonych w busach była większa niż liczba wpisana w dowodzie rejestracyjnym.

 

Akcja „Prędkość” na małopolskich drogach

Małopolska Policja w dniu dzisiejszym (12.07.) prowadzi ogólnopolskie działania policyjne pn. „Prędkość”.  Podczas akcji policjanci wykorzystają wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości  m.in. ręczne mierniki prędkości oraz radiowozy wyposażone w urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego, tzw. wideorejstratory. Patrole biorące udział w działaniach będą pełniły służbę w miejscach newralgicznych gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych. W tych miejscach małopolska Policja zastosuje niekonwencjonalne metody kontroli ruchu drogowego, np. kaskadową kontrolę prędkości radarowymi miernikami prędkości - polegającą na umiejscowieniu na danym odcinku drogi kilku patroli ruchu drogowego.

            Funkcjonariusze oprócz sprawdzania prędkości z jaką poruszają się kierowcy, będą weryfikowali ich stan trzeźwości, sprawdzając także wyposażenie samochodu oraz wymagane dokumenty.  Kierowcy, którzy zostaną zatrzymani za przekroczenie prędkości muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Zmniejszenie zagrożeń związanych z nadmierną prędkością jest jednym
z priorytetów  zadań Policji. Statystyki wskazują, iż  nieprzestrzeganie  ograniczeń prędkości  przez kierujących nadal jest główną przyczyną wypadków drogowych . W  2012 roku w województwie małopolskim niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było przyczyną powstania 891 wypadków drogowych, w których 73 osoby zginęły, a 1226 doznało obrażeń ciała. Odnotowano z tej przyczyny 4215 kolizji drogowych.  

            Ponadto, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przypomina kary
za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 • do 10 km/h - do 50 zł, (0 punktów karnych);
 • o 11 - 20 kim/h – od 50 do 100 zł, (2 punkty);
 • o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł, (4 punkty);
 • o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł, (6 punktów;
 • o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł, (8 punktów);
 • o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł. (10 punktów).

                                                                             

Działania Małopolskiej Policji

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i „Pasy”

     W niedzielę tj. 7 lipca na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i „Pasy”. Akcja była ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminowanie zachowań mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo.Piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego należą do tej kategorii użytkowników dróg, która jest szczególnie narażona na tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych.

     Policjanci zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz stanowczo reagowali  na kierujących, którzy nie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Akcja trwała całą niedzielę, policjanci skontrolowali podczas działań 930 pojazdów w wyniku czego nałożono 576 mandatów karnych, w tym 269 za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa. Podczas działań ukarano 18 rowerzystów i 134 pieszych między innymi za:

 • przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych,
 • niestosowania się przez pieszych do sygnalizacji świetlnej,
 • wychodzenia na jezdnię za przeszkody, pojazdów i bezpośrednio przed jadący pojazd.

                                                         

Policyjne działania - PRĘDKOŚĆ

4 października 2013 roku małopolska policja, przeprowadziła działania ukierunkowane na ujawnianie kierujących przekraczających prędkość. Podczas tych działań policjanci skontrolowali prawie 1200 pojazdów i ujawnili ponad 700 kierujących przekraczających prędkość. Ponadto reagowali na szereg innych wykroczeń w ruchu drogowym typu jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Zmniejszenie zagrożeń związanych z nadmierną prędkością jest jednym z priorytetów  zadań Policji. Statystyki wskazują, iż  nieprzestrzeganie  ograniczeń prędkości  przez kierujących nadal jest główną przyczyną wypadków drogowych . W  2012 roku w województwie małopolskim niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było przyczyną powstania 891 wypadków drogowych, w których 73 osoby zginęły, a 1226 doznało obrażeń ciała. Odnotowano z tej przyczyny 4215 kolizji drogowych. 

                Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przypomina kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 • do 10 km/h - do 50 zł, (0 punktów karnych)
 • o 11-20 kim/h – od 50 do 100 zł, (2 punkty)
 • o 21 – 30 km/h – od 100 do 200 zł, (4 punkty)
 • o 31 – 40 km/h – od 200 do 300 zł, (6 punktów)
 • o 41 – 50 km/h – od 300 do 400 zł, (8 punktów)
 • o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 zł. (10 punktów).

Policyjne działania BUS i TRUCK

W piątek tj. 11 października 2013 roku, Małopolska Policja przeprowadziła działania „Bus i Truck” na terenie całego województwa. W ramach akcji funkcjonariusze zwracali uwagę przede wszystkim na wykroczenia popełnione przez kierujących wykonujących transport drogowy . Ponadto policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz weryfikowali czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.

W trakcie działań policjanci skontrolowali 1145 pojazdów. Za naruszenia przepisów w ruchu drogowym funkcjonariusze nałożyli w sumie 608 mandatów karnych. Ponadto policjanci zatrzymali 149 dowodów rejestracyjnych.

Strony