Dla kierowców

Działania policji drogowej

„BUS” i „TRUCK”

 

W poniedziałek 20 stycznia 2014r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.                                                          

W czasie działań policjanci skontrolowali prawie 1200 pojazdów, w tym około 280 busów i autobusów oraz 350 samochodów ciężarowych, na kierujących  nałożyli w sumie 589 mandatów karnych. Ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami ciężarowymi. Ponadto ponad 100 naruszeń związanych było ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów. 

Działania małopolskiej Policji drogowej „Pasy”

           W czwartek 30 stycznia 2014 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Pasy”. Akcja była ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminowanie zachowań mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo.

           Policjanci zwracali szczególną uwagę na korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach ochronnych.

           Podczas całodziennych działań funkcjonariusze skontrolowali ponad 1500 pojazdów, ujawnili 720 naruszeń niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, w tym 690 przez kierujących, 27 przez pasażerów i 7 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci.  

           Zapięcie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego uratują życie i zdrowie. W momencie zderzenia, przy prędkości zaledwie 50 km/h, masa ciała nie zapiętego pasem bezpieczeństwa wzrasta aż 40 krotnie i w krytycznym momencie  jego tzw. masa zderzeniowa osiąga wartość zbliżoną do  3 TON!

Podsumowanie działań małopolskiej Policji

"ALKOHOL I NARKOTYKI”

 

     Małopolska Policja w dn. 7 lutego 2014 roku,przeprowadziła działania pod kryptonimem „Alkohol i Narkotyki”. Głównym celem działań było eliminowanie z ruchu kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także ujawnianie przestępstw związanych z narkotykami.

     Priorytetem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez zmniejszenie zagrożenia powodowanego przez nietrzeźwych  i odurzonych narkotykami kierujących.

     Kontrole przeprowadzane były we wszystkich powiatach w województwie małopolskim, gdzie policjanci sprawdzali wszystkie przejeżdżające pojazdy i kierujących. Kontrole te odbywały się przede wszystkim w rejonach popularnych dyskotek, pubów, restauracji oraz nocnych sklepów i stacji benzynowych (gdzie przez całą dobę jest sprzedawany alkohol).

     Ogółem podczas działań na zawartość alkoholu przebadano ponad 10 000 kierujących ujawniając 42 nietrzeźwych kierujących. Ponadto poddano badaniu kierujących na zawartość narkotyków ujawniając kierujących będących pod wpływem środków odurzających.

     Do sprawdzania zawartości alkoholu w organizmie zostały wykorzystane m.in. szybkie testy trzeźwości Alco Blow, które pozwoliły sprawnie przeprowadzić masowe badania.

     Działania kontrolne „Alkohol i narkotyki” będą kontynuowane.

Działania Policji drogowej

„BUS” i „TRUCK”

 

W czwartek 13 lutego 2014r. małopolska Policja drogowa na terenie całego województwa przeprowadziła działania ukierunkowane na kontrolę busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

Policjanci sprawdzali bezpieczeństwo przewożonych w busach pasażerów. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, oraz czy liczba znajdujących się w nich osób jest zgodna z ilością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym. Weryfikowali czy kierowcy jadą po trasach, zgodnie z rozkładem jazdy a wymiana pasażerów odbywa się na wyznaczonych przystankach.

W przypadku kontroli pojazdów ciężarowych i autobusów zwracali uwagę na sposób przestrzegania przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców. Podczas każdej kontroli badano stan trzeźwości kierującego.                                                          

W czasie działań policjanci skontrolowali prawie 1200 pojazdów, w tym 269 busów i autobusów oraz 306 samochodów ciężarowych, na kierujących  nałożyli w sumie 618 mandatów karnych. Ujawniono110 naruszeń związanych ze złym stanem technicznym kontrolowanych w czasie akcji pojazdów. 

 

Działania małopolskiej Policji drogowej

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

 

   W środę 19 lutego 2014r. na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja ta jest organizowana cyklicznie i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze - zwłaszcza pieszych, którzy są najbardziej zagrożoną grupą spośród wszystkich uczestników ruchu drogowego.

   W czasie działań policjanci ujawnili 616 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, za które nałożono 543 mandaty karne. Najczęstsze przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Ponadto ukarano 24 rowerzystów między innymi za nieprawidłowe oświetlenie. Kontrole trzeźwości wykazały, iż 23 kierujących prowadziło pojazd po alkoholu.

   Ujawniono prawie 500 nieprawidłowych zachowań pieszych na drodze, za które co 2. został ukarany mandatem karnym.

    Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

 

 

 

Strony