Dla kierowców

Działania małopolskiej  Policji drogowej
 „Alkohol i Narkotyki”

   28 lutego 2014 roku, na terenie województwa małopolskiego zostały przeprowadzone działania pn. „Alkohol i Narkotyki”, które były ukierunkowane na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących i ujawnianie przestępstw związanych z narkotykami.

   Podczas jednodniowych działań, policjanci wykonali blisko 19 tys. badań na zawartość alkoholu, ujawniając 58 nietrzeźwych oraz 2 kierujących pod wpływem narkotyków. Do sprawdzania zawartości alkoholu w organizmie zostały wykorzystane m.in. szybkie testy trzeźwości Alco Blow, które pozwoliły sprawnie przeprowadzić badania. Kontrole odbywały się przede wszystkim na drogach lokalnych, w rejonach dyskotek, restauracji oraz w turystycznych miejscowościach górskich.

   Przypominamy, że zawartość alkoholu we krwi o stężeniu od 0,2 do 0,5 promila, określa się jako stan po użyciu alkoholu. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem za które można stracić prawo jazdy nawet na 3 lata. Natomiast, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila wówczas kierujący popełnia przestępstwo za które może stracić prawo jazdy nawet na 10 lat.

Kierowco pamiętaj, że alkohol:
- wydłuża czas reakcji
- pogarsza koordynację ruchów
- powoduje pogorszenie wzroku
- ogranicza pole widzenia
- powoduje błędną ocenę odległości i prędkości pojazdów
- znacznie obniża samokontrolę i koncentrację
- powoduje błędną ocenę własnych możliwości

 

Podsumowanie działań małopolskiej Policji drogowej

„Bezpieczne ferie 2014”

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W okresie od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku zostały przeprowadzone policyjne działania „Bezpieczne ferie 2014”. Z uwagi na duże natężenie ruchu, a co za tym idzie wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do górskich miejscowości, przede wszystkim na drodze krajowej nr 7 tzw.  „zakopiance” oraz pozostałych drogach tranzytowych województwa w każdy weekend zimowego wypoczynku zostały zwiększone siły policyjne.

Celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowiło priorytet działań. Głównym zadaniem Policji drogowej w tym czasie była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek. Szczególnym nadzorem zostały objęte zorganizowane formy przewozu uczniów. W okresie wyjazdów i powrotów, zwłaszcza przy zmianie turnusów wypoczynkowych dla poszczególnych województw, zostały przeprowadzone wzmożone akcje policyjne ukierunkowane przede wszystkim na:

  • kierowaniu i upłynnianiu ruchu,
  • bieżącą współpracę z mediami oraz profilaktykę,
  • kontrolę autokarów, przewożących  dzieci i młodzież.

Kontrole były dokonywane jeszcze przed wyruszeniem autokarów w trasę. Sprawdzany był każdorazowo stan trzeźwości kierującego, dokumenty  uprawniające do wykonywania przewozu osób, stan techniczny pojazdów i jego obowiązkowe wyposażenie. Informacja o możliwości zgłoszenia autobusu do policyjnej kontroli została rozpropagowana w mediach.  Dodatkowo w lokalnych środkach masowego przekazu przekazany został apel do przewoźników, aby przed wyjazdami ze zorganizowanymi grupami dzieci  i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów w stacjach kontroli niezależnie od posiadanych aktualnych badań.         

Dane statystyczne

Ogółem podczas prowadzenia działań „Bezpieczne ferie 2014” policjanci skontrolowali ( w nawiasach analogiczne dane z roku poprzedniego): 64 753 (60 544) pojazdy, * 1395  (843) autobusów, w tym 230 (184) przed wyjazdem .

- Nałożyli  31 293 (29 178) mandaty karne, w tym 678 (196) na kierujących autobusami.

 - Skierowali 1123 (582) wnioski o ukaranie do Sądów, w tym 17 (1) na kierujących autobusami.

- Zastosowali 7313 (5053) pouczeń, w tym  211 (22) dotyczące  kierujących autobusami.

- W wyniku kontroli zatrzymano 648 (579) praw jazdy i 2963 (3044) dowody rejestracyjne, w tym 1811 (1763) za zły stan techniczny.

 - Policyjne kontrole samochodów osobowych ujawniły 6320 (5911)przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów pojazdów oraz 68 (90) przypadków przewożenia dzieci niezgodnie z przepisami (poza fotelikami ochronnymi lub innymi urządzeniami ochronnymi).

- W sumie ujawniono 759 (800) nietrzeźwych kierujących oraz 1 (1) nietrzeźwego kierującego autobusem, przypadek ten dotyczył kursu autobusu linii regularnej.

Do tego incydentu doszło w dniu 24 lutego 2014 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu zatrzymali do kontroli drogowej kierującego autobusem linii regularnej, u którego badanie stanu trzeźwości wykazało 0,34 promila alkoholu. Podczas interwencji w pojeździe znajdowało się 48 pasażerów.

Z ogółu 1395 (843) skontrolowanych autokarów, 230 tj. co 6. (w roku ubiegłym co 5.) zostały sprawdzone jeszcze przed wyjazdem w trasę na prośbę rodziców opiekunów oraz organizatorów wyjazdów. Podczas kontroli autobusów policjanci ujawnili w 66 (71) przypadkach niewłaściwy stan techniczny pojazdu, za które zatrzymano dowody rejestracyjne. Nieprawidłowości te dotyczyły głównie:

  • usterek układu hamulcowego i kierowniczego –  9 (14),
  • nadmiernie zużytego lub uszkodzonego ogumienia – 10 (9),
  • Ujawniono również 7 (5) przypadków wykonywania transportu osób
    z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym oraz ujawniono 1 (1)  przypadek naruszeń przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.                                                        

Oprócz działań kontrolnych policjanci w czasie ferii prowadzili nasiloną działalność profilaktyczną w miejscach zorganizowanego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Współpracowali w tym zakresie z organizatorami ferii, przedstawicielami oświaty, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem wypoczywającej młodzieży. W ramach takiej współpracy policjanci przeprowadzili z wypoczywającymi dziećmi 388 (533)   spotkań, pogadanek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Przez cały okres ferii na bieżąco współpracowano z mediami, co zaowocowało 126 (70) wystąpieniami w środkach masowego przekazu. Ponadto na stronach internetowych KWP w Krakowie opublikowano wykaz objazdów i tras alternatywnych
do Zakopanego, informacje o najpoważniejszych zagrożeniach w ruchu oraz zasady bezpiecznego podróżowania.

Porównanie dotyczące zimowych ferii roku 2014 i 2013 

ROK

Liczba Wypadków

Liczba Zabitych

Liczba Rannych

Liczba Kolizji

2014

290

29

332

2656

2013

275

16

323

2966

 

 Odnotowano 32 (26) ofiary wypadków wśród dzieci do lat 14, w tym 15 (14) jako piesi. Zarówno w czasie tegorocznych ferii jak i również przez ostatnie 4 lata nie odnotowano w tej grupie wiekowej ofiar śmiertelnych. 

Działania małopolskiej Policji drogowej

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

W piątek 7 marca 2014r. po raz kolejny na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Akcja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze - zwłaszcza pieszych, którzy są najbardziej zagrożoną grupą spośród wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W czasie działań policjanci ujawnili 672 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi, za które nałożono prawie 600 mandatów karnych. Najczęstsze przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Ponadto ukarano 17 rowerzystów między innymi za nieprawidłowe oświetlenie. Kontrole trzeźwości wykazały, iż  17 kierujących prowadziło pojazd po alkoholu.

Jeśli chodzi o przewinienia pieszych to w czasie działań ujawniono ich ponad 700, za które co 2. został ukarany mandatem karnym. Najczęstsze błędy tych uczestników ruchu drogowego to przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Akcja prowadzona będzie jeszcze kilkakrotnie do końca roku.

 

Działania małopolskiej Policji drogowej „Pasy”

    W czwartek 13 marca 2014 roku na terenie województwa małopolskiego prowadzone były działania „Pasy”. Akcja była ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz eliminowanie negatywnych zachowań na drodze.

  Policjanci zwracali szczególną uwagę na korzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów oraz przewożenie dzieci w specjalnych fotelikach ochronnych.

  Podczas całodziennych działań funkcjonariusze skontrolowali blisko 1800 pojazdów, ujawnili 889 naruszeń niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, w tym 808 przez kierujących, 71 przez pasażerów i 10 przypadków nieprawidłowego przewożenia dzieci.  

   Zapięcie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego uratują życie i zdrowie. W momencie zderzenia, przy prędkości zaledwie 50 km/h, masa ciała nie zapiętego pasem bezpieczeństwa wzrasta aż 40 krotnie i w krytycznym momencie  jego tzw. masa zderzeniowa osiąga wartość zbliżoną do   3 TON!

 

Ponad 120 nietrzeźwych kierujących

 - to bilans weekendowych działań małopolskiej

Policji drogowej.

W wyniku policyjnych działań „Trzeźwość” przeprowadzonych na terenie Małopolski w ostatni weekend (tj. 14–16 marca) ujawniono ponad 120 pijanych kierujących. Statystyki pokazują, że 70% z nich to kierujący, którzy popełnili przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia, gdyż w ich organizmie zawartość alkoholu wynosiła powyżej 0,5 promila. 

Rekordzistą okazał się 58 – letni kierujący VW, u którego badanie trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w sobotę 15 marca o godz. 20.40 w Olkuszu. Na szczęście w pojeździe nie przewoził pasażerów.  

Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 44 - letni kierujący Fordem, którego policjanci kontrolowali również w sobotę 15 marca około godz. 22.00 w miejscowości Bieńkówka w powiecie suskim. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy kat. A, B, T.

Pomimo prowadzonych kampanii społecznych uświadamiających skutki kierowania po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości oraz nasilonych kontroli policyjnych, kierowcy nadal decydują się na jazdę po alkoholu. W okresie 2 miesięcy tego roku policjanci ujawnili 1337 nietrzeźwych kierujących, tj. na tym samym poziomie co w ciągu 2 m-cy roku ubiegłego.

W tym czasie nietrzeźwi kierowcy spowodowali 16 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 18 zostało rannych, spowodowali 66 kolizji drogowych.

            Nasilone kontrole trzeźwości będą kontynuowane, ponadto przypominamy, iż każda kontrola drogowa – niezależnie od podjęcia interwencji związana jest z badaniem kierującego na zawartość alkoholu. W ciągu 2 miesięcy tego roku badaniu trzeźwości poddano ponad 210 tys. kierujących tj. o blisko 50 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

 

 

Strony