Dla kierowców

„Wrzucam na luz”.

 W dniu 21 czerwca 2013 roku  w godz. od 10:00 do 12:00 w Krakowie oraz
w Tarnowie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wzięli udział w kampanii społecznej pn. „Wrzucam na luz”. Organizatorem   kampanii było  Biuro Prewencji
 i  Ruchu  Drogowego KGP  wraz z  firmą ubezpieczeniową Proama. Akcja  została  objęta honorowym patronatem przez  Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka  Działoszyńskiego. Celem  akcji było    promowanie  kulturalnego i  bezpiecznego  zachowania  w  stosunku  do niechronionych  uczestników  ruchu  drogowego oraz  zwrócenie  uwagi na  fakt,  że przyczyną  wielu  zdarzeń  drogowych  jest  zbyt  szybka  i brawurowa  jazda. W Krakowie na skrzyżowaniu ul. Śląskiej i al. Słowackiego oraz na ul. Bieńczyckiej w rejonie przejść dla pieszych, policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z dziećmi z Przedszkola nr 77 wręczali naklejki promujące bezpieczną jazdę z logiem policji drogowej. Dodatkowo  kierowcy  którzy kulturalnie  zachowywali  się  w stosunku  do  pieszych  otrzymywali  od  przedszkolaków słodycze.

Natomiast w Tarnowie akcja była prowadzona na ul. Słonecznej oraz na skrzyżowaniu Starodąbrowska –Wojska Polskiego. W ramach działań rozdawano czekoladki oraz otrzymane ulotki. Do współpracy z Policją na czas trwania akcji, zostali zaproszeni uczniowie klasy policyjnej XVI LO w Tarnowie.

 

„Bezpieczny Senior na drodze”

   W dniu 24 września 2013 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem przeprowadzili wykład dla osób starszych pt. „Bezpieczny senior na drodze”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób po 60 roku życia jako uczestników ruchu drogowego z terenu województwa małopolskiego. Tematem policyjnego wystąpienia było bezpieczeństwo pieszych na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Ponadto,  funkcjonariusz udzielał wskazówek i porad jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Wszystkim uczestnikom spotkania wręczono odblaski  zachęcając jednocześnie do ich noszenia  każdego dnia.

Prelekcja cieszyły się dużym zainteresowaniem. Działania będą cykliczne, aż do czerwca 2014 roku.

 

Bezpłatne przeglądy techniczne

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie ze stacją diagnostyczną mieszczącą się na al. Pokoju 81 (teren dawnego Polmozbytu w Krakowie), w najbliższą sobotę tj.29 czerwca 2013 roku w godz. 7.30 – 15.00 przeprowadzi akcję prewencyjna polegającą na bezpłatnej kontroli stanu technicznego  samochodów osobowych.

Kierujący bezpłatnie będą mogli skontrolować stan techniczny pojazdu min. układ kierowniczy pojazdu, układ hamulcowy, oświetlenie pojazdu oraz wiele innych rzeczy. Ponadto podczas kontroli pojazdu policjant z ruchu drogowego będzie udzielał porad prawnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

                                                                 

Zapowiedz Finału IV Edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. 

IV Edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

17 grudnia (wtorek) 2013 roku o godz. 18.00 w hali „Wisła” Kraków przy ul. Reymonta 22 w Krakowie odbędzie się Finał IV Edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła!

Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu, po czym odbędzie się koncert zespołu LEMON.

W br. realizowana była IV Edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Konkurs organizowany był przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem konkursu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych jego uczestników.

Tegoroczna akcja miała już czwartą edycję. Dzięki tej inicjatywie przez ten okres prawie 200 tys. uczniów zostało wyposażonych w różnego rodzaju elementy odblaskowe i kamizelki odblaskowe.

W br. do konkursu zgłosiło się ponad 300 szkół podstawowych z województwa małopolskiego tj. 1/5 ogółu. Poziom zaangażowania oraz chęć wykazania, że dana szkoła najlepiej dba i troszczy się o bezpieczeństwo swoich uczniów był bardzo wysoki. Przeprowadzone były liczne konkursy i festyny o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja cieszyła się bardzo dużą popularnością w mediach:

- o zasięgu ogólnopolskim 20 publikacji,

- o zasięgu ogólnowojewódzkim 90 publikacji,

- o zasięgu powiatowym 200 publikacji,

- na stronach www urzędów, domów kultury, szkół, i na gazetkach szkolnych 1250 publikacji.

Prowadzenie takiej działalności profilaktycznej jest bardzo istotne zwłaszcza, że dzięki temu wypełniany jest prawny obowiązek korzystania z elementów odblaskowych przez dzieci do lat 15 poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Założeniem konkursu jest to by ten aspekt bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego był najbardziej akcentowany w okresie jesiennym tj. wrzesień – październik, gdy panują zmienne warunki atmosferyczne,
a tym samym zagrożenie dla pieszych jest największe.   

Ponadto należy pamiętać, iż od sierpnia 2014 roku każda osoba poruszająca się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie musiała być wyposażona w jakikolwiek element odblaskowy. Takie rozwiązanie prawne jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa pieszych tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo potrącenia. Posiadając jakikolwiek odblask na swoim ubraniu osoba poruszająca się po drodze w warunkach o zmniejszonej przejrzystości powietrza będzie widoczna dla kierującego pojazdem z odległości ok. 150 metrów natomiast gdy takiego odblasku nie będzie posiadała kierujący zobaczy ją z odległości zaledwie 30 metrów. W okresie jesienno – zimowym kiedy nawierzchnia jezdni zwykle jest mokra i śliska droga hamowania pojazdu przy prędkości 50 km/h wynosi 30 metrów co oznacza, że kierujący gdy nagle zobaczy człowieka na drodze  nie będzie w stanie zahamować lub wykonać manewru pozwalającego uniknąć potrącenia. 

Laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Finał IV Edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła.

 

W dniu 17 grudnia 2013 roku na hali „Wisły” w Krakowie przy ul. Reymonta 22, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IV Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. W ramach, którego 60 tys. dzieci i młodzieży wyposażono w odblaski.                                                                                               

 Podsumowanie akcji połączone było z występem kabaretu Skeczów Męczących oraz koncertem zespołu „Lemon”.

Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz czwarty przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Organizatorami tej akcji byli: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, partnerami akcji byli: Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Na podstawie zgłoszeń do udziału w akcji, można stwierdzić, że cieszyła się ona dużą popularnością i miała bardzo szeroki zasięg. Do konkursu zgłosiło się 302 szkoły podstawowe z województwa małopolskiego tj. 1/5 wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszego województwa.

Dzięki tej inicjatywie we wrześniu i październiku br. na terenie woj. małopolskiego w kamizelki odblaskowe zostało wyposażonych 25 tys. uczniów, w elementy odblaskowe zostało wyposażonych 35 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólno wojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali laureaci konkursu, a nagrody wręczali zaproszeni goście Pan podinsp. Rafał Kozłowski – Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Pan Marek Dworak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, a zarazem Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pan Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty, Pan mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Pan podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Pani Anna Rerak z ramienia  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nagrody w Konkursie:

I miejsce – 12 tys. zł

II miejsce – 10 tys. zł

III miejsce – 8 tys. zł

Szkoły, które zajęły miejsca od IV do X otrzymały czeki pieniężne oraz  dyplomy potwierdzające uczestnictwo w IV Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  

 

 

Strony