Dla kierowców

Podsumowanie IV Edycji kampanii społecznej

NO PROMIL – NO PROBLEM

19 grudnia 2013 roku odbyła się konferencja podsumowująca IV Edycję kampanii społecznej No Promil – No Problem. Adresatem kampanii są przede wszystkim kierowcy i pasażerowie. Głównym jej celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Podczas konferencji policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przedstawili stan bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nietrzeźwych kierujących.

               

„MIKOŁAJ DLA MAŁYCH PACJENTÓW

ZE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO

W KRAKOWIE - PROKOCIMIU”

 

W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku Radio RDN Małopolska wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie zorganizowali Mikołaja dla dzieci – pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu.

Mikołaj na teren szpitala wjechał w asyście policjantów. Podarunek otrzymało każde dziecko leżące w szpitalu. Ponadto aniołki i krakowianki opowiadały małym pacjentom bajki i wierszyki, a policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP  w Krakowie przekazywali elementy odblaskowe i przestrzegali przed niebezpieczeństwem na drodze.

Radość i wdzięczność za prezenty i zabawę była ogromna a uśmiech na twarzach tych dzieci sprawił wszystkim organizatorom wielką satysfakcję.

  

22 Finał WOŚP z Policją

Po raz  kolejny małopolscy policjanci wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Przez cały dzień, ok. 250 policjantów mundurowych i po cywilnemu wspieranych przez Żandarmerię Wojskową, czuwało nad bezpieczeństwem kwestujących i wszystkich uczestników imprez towarzyszących finałowi WOŚP w Krakowie. W czasie patrolowania ulic, zwracali oni szczególną uwagę na wolontariuszy. Tegoroczny finał przebiegał spokojnie i bez większych zakłóceń.

Inną rolę podczas finału mieli natomiast policjanci Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Na Rynku Głównym zorganizowali bowiem stanowisko profilaktyczne, przy którym dzielili się swoją wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem oraz opowiadali o swojej pracy. Wręczali też materiały profilaktyczno-edukacyjne i elementy odblaskowe. Podczas imprezy chętni przy pomocy alkogogli mogli przekonać się jakie jest pole widzenia osoby nietrzeźwej, a także bez konsekwencji sprawdzić swój stan trzeźwości.

Dużą wzięciem cieszyły się kartki upamiętniające 22 Finał WOŚP,  na odwrocie których można było uwiecznić własne linie papilarne. Największą jednak popularnością wśród wszystkich odwiedzających cieszył się jak zwykle Inspektor Wawelek - maskotka małopolskiej Policji. Do samego końca imprezy, wspomagał on kwestujących i pozował do niezliczonej ilości zdjęć.

Akcję wspomogli również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, którzy zaprezentowali możliwości robota pirotechnicznego, wykorzystywanego do neutralizacji i rozbrajania materiałów niebezpiecznych oraz policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, którzy pokazali łódź policyjną oraz sprzęt służący do ratowania ludzi.

Podczas finału na scenie zlicytowany został metrowy Inspektor Wawelek za kwotę 550 zł. W dalszym ciągu na allego.pl trwa licytacja policyjnej maskotki woj. kujawsko – pomorskiego o imieniu „Polfin”, która została przekazana na aukcję sztabowi WOŚP.  Zachęcamy do czynnego udziału w licytacji, z której całkowity dochód trafi na konto WOŚP. 

             

             

fot. Bogusław Świerzowski

                                           

Bezpieczny Senior na Drodze”

Okres jesienno – zimowy to czas największego zagrożenia dla pieszych na drodze. Mając na uwadze ich bezpieczeństwo Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w od IX – XII 2013 r. przeprowadzili akcje profilaktyczno - edukacyjną pn. „Bezpieczny Senior na Drodze”. Celem projektu było ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych powyżej 60 roku życia.

Jak pokazały statystyki w roku 2012 na terenie województwa małopolskiego zanotowano 3901 wypadków drogowych, w których zginęły 253 osoby. Wśród wszystkich ofiar śmiertelnych 106 stanowili piesi, tj. 42 % wszystkich zabitych.

Na uwagę zasługuje fakt, że najwięcej pieszych zginęło w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia – 51 zabitych. Co 2. pieszy, który zginął w wypadku drogowym to osoba w wieku powyżej 60 roku życia.

Dodatkowo trzeba podkreślić, że piesi w tej grupie wiekowej spowodowali 438 tj. 11 % wszystkich wypadków drogowych, w których 1/3 z nich zginęła.

Chcąc ograniczyć skutki tych zdarzeń, w ramach akcji „Bezpieczny Senior na Drodze” przeprowadzono 63 godzin wykładów w których brało udział blisko 2200 słuchaczy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Policjanci w czasie spotkań zaprezentowali materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponadto prowadzili dyskusje, ze słuchaczami na temat lokalnie istniejących zagrożeń w obszarze ruchu drogowego. Najczęstsze uwagi sugerowane przez uczestników spotkań dotyczyły krótkiego cyklu światła zielonego podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni po przejściu dla pieszych. Podkreślano również słabą infrastrukturę drogową – brak chodników oraz przejść dla pieszych a także wskazywano braki oświetlenia wokół przejść dla pieszych,  szczególnie przy drogach gminnych i powiatowych. Seniorzy zwrócili uwagę na pojazdy, które parkują na chodnikach i utrudniają ruch pieszym. Wyrażali zadowolenie z podjętej akcji i sugerowali więcej tego typu działań profilaktycznych, w których otrzymują elementy odblaskowe.

   Informacje przekazane  przez uczestników wykładów będą analizowane wspólnie z zarządcami dróg, bowiem nawet niewielkie zmiany infrastruktury drogowej, czy organizacji ruchu mogą poprawić bezpieczeństwo pieszych.

 Na wykładach szczególną uwagę zwracano na konieczność używania elementów odblaskowych, które zwiększają widoczność osoby poruszającego się po drodze w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. W ramach kampanii, dzięki wsparciu Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, każdy uczestnik otrzymał opaskę odblaskową.  W akcję włączyło się także Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter – Ego,którego przedstawiciele na spotkaniach przekazywali słuchaczom porady związane ze skutkami cywilno – prawnymi zdarzeń drogowych i prawami osób poszkodowanych.

Projekt był finansowany ze środków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na drogach Małopolski oraz ze środków Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działalność i funkcjonowanie UTW.

Akcja pn. „Bezpieczny Senior na Drodze” będzie kontynuowana w roku 2014, gdyż jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa problem z wypadkami, gdzie giną osoby powyżej 60 roku życia nadal istnieje. 

  

Terminy i regulaminy turniejów BRD i Motoryzacyjnego w 2014 roku

Terminy Finałów Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych:

  • 13 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły podstawowe. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.
  • 14 maja 2014 roku – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – szkoły gimnazjalne. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej i Gimnazjalnej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach 228 – powiat bocheński.

Termin Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego:         

  • 19 maja 2014 roku – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Termin zgłaszania drużyn oraz nadsyłania sprawozdań z eliminacji miejskich / powiatowych – do 30 kwietnia 2014 roku.

Turniej zostanie przeprowadzony w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10.

Strony