terminarz przyjęć

KWP Kraków

Termin przyjęcia 20 marca 16 kwietnia 2 lipca 24 września 27 grudnia Ogółem

Planowany

limit przyjęć na

2018 rok

65 10 85 100 100

360