AKCJA ZIMA 2019- 2020

AKCJA ZIMA 2019- 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach apeluje: „Nie bądź obojętny, reaguj!”

Mając na uwadze, zbliżający się okres zimowy szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, bezdomnych i niepełnosprawnych, prosimy bądź uważny na występowanie zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy.

Widząc osoby bezdomne poinformuj je, że na terenie Gminy Klucze funkcjonuje Schronisko „Dom Nadziei”, które oferuje całodobowe schronienie, wyżywienie, a także pomoc specjalistyczną. Schronisko funkcjonuje w Kluczach na ul. Bolesławskiej 23.

Telefony alarmowe:

Nr alarmowy 112

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach   tel. 32 642 84 67

Komisariat Policji w Kluczach tel. 32 649 44 00

Schronisko „Dom Nadziei” tel. 32 647 10 15