Czy ktoś ma informacje o zniszczonej tablicy ogłoszeń na ulicy Żuradzkiej w Olkuszu?

Czy ktoś ma informacje o zniszczonej tablicy ogłoszeń na ulicy Żuradzkiej w Olkuszu?

Policja poszukuje świadków uszkodzenia tablicy ogłoszeń  w Olkuszu przy ulicy Żuradzkiej w rejonie ronda. Do zniszczenia doszło w wyniku zdarzenia drogowego w dniach między 14 a 22 stycznia 2020 roku.

Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, bądź  mają informację w tej sprawie,  proszone  są o kontakt telefoniczny z policjantem  prowadzącym   postępowanie, nr  tel. 32-6478-234.