Czy ktoś widział to zdarzenie?

Czy ktoś widział to zdarzenie?

Olkuska policja przyjęła zawiadomienie o uszkodzeniu trzech tarcz znaku U-21. Do zdarzenia doszło w dniach 16-17 czerwca 2018 roku w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 791 w Olkuszu (znaki te zostały umieszczone podczas zmiany organizacji ruchu związanej z uszkodzeniem sygnalizacji). Osoby, które mają informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, nr tel. 32-647 82 35 lub 997.