IX edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

IX edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych jego uczestników oraz  zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Ubiegłoroczna akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłosiło się 335 szkół z województwa małopolskiego. Poziom zaangażowania oraz chęć wykazania, że dana szkoła najlepiej dbała i troszczyła się o bezpieczeństwo swoich uczniów, był bardzo wysoki. Dzięki tej inicjatywie prawie 43  tyś. uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe, przeprowadzone zostały  również liczne konkursy i festyny o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Tegoroczna Edycja małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” planowana jest na początku nowego roku szkolnego we wrześniu i październiku.  Udział przedstawicieli Policji poza prowadzeniem działań profilaktyczno-prewencyjnych i kontrolnych, polegać będzie  również na ocenie podejmowanych lokalnych inicjatyw, co będzie miało znaczący wpływ na wyłanianie zwycięzców. Regulamin IX Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” został umieszczony na stronach internetowych KWP w Krakowie.

Regulamin Odblaskowa Szkoła