„NIEBIESKI TYDZIEŃ W GMINIE KLUCZE”

„NIEBIESKI TYDZIEŃ W GMINIE KLUCZE”

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kluczach

Zaprasza mieszkańców Gminy Klucze na

„NIEBIESKI TYDZIEŃ W GMINIE KLUCZE”

 

NIE BÓJ SIĘ POMOCY!

„Niebieski tydzień w gminie klucze” to kampania społeczna pod patronatem Wójta Gminy Klucze skierowana do osób doznających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc
w rodzinie oraz świadków przemocy. Kampania ma na celu podwyższenie świadomości na temat zjawiska przemocy i nadużywaniu alkoholu w rodzinach.

Zarówno w punkcie interwencji kryzysowej w kluczach, który działa w strukturach ośrodka pomocy społecznej jak i w samym ośrodku na ul. Zawierciańska 16, będą dyżurować specjaliści ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy udzielą mieszkańcom Gminy Klucze bezpłatnych porad na temat przemocy.

 

Specjaliści będą dyżurować zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dyżury specjalistów:

 

 

 

Poniedziałek

25.11.2019

Wtorek

26.11.2019

Środa

27.11.2019

Czwartek

28.11.2019

Piątek

29.11.2019

Psycholog

z Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 15:30 - 17:30

 

Pedagog
ze Szkoły Podstawowej

 

 

 

 

13:30 – 15:30

 

 

 

 

13:30 – 15:30

Dzielnicowy
z Komisariatu Policji

 

 

 

10:00 - 11:00

 

 

16:00 – 17:00

 

Pracownik Socjalny
z Zespołu Pracy Socjalnej
i Wspierania Rodziny

 

 

 

10:00 – 11:00

 

 

13:00 – 14:00

 

 

 

15:30 – 17:00

 

 

8:30 – 9:30

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego

 

 

8:00 – 9:00

 

10:00 – 11:00

 

13:30 – 15:30


16:00 – 17:00

 

Prawnik

 

 

 

 

 

15:30 – 17:30

 

 

Kurator ds. dorosłych z Sądu Rejonowego w Olkuszu

 

 

8:00 – 9:00

 

 

 

 

9:00 – 10:00

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

9:00 – 10:00

 

9:00 – 10:00

 

 

Asystent rodziny

10:00 – 11:00

 

 

16:00 – 17:00

9:00 – 10:00

 

Osoby zainteresowane poradami w/w specjalistów prosimy o zgłoszenia pod numer telefonu: (32) 642 94 01 wew. 53 – Joanna Dąbrowska, bądź bezpośrednio w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16.

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA „NIEBIESKI TYDZIEŃ W GMINIE KLUCZE”
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY KLUCZE