Policja poszukuje świadków wybitej szyby w przystanku

Policja poszukuje świadków wybitej szyby w przystanku

Policja poszukuje świadków wybitej szyby w Olkuszu w wiacie przystankowej przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego  (rejon) drukarni „Dela” Osoby, które mają informacje w tej sprawie proszone są o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym sprawę, nr tel. 32-6478235 lub 997.