Przyjdź na debatę społeczną

Przyjdź na debatę społeczną

Komendant Komisariatu Policji w Wolbromiu serdecznie zaprasza mieszkańców miasta i gminy na debatę społeczną, której tematem będzie „Bezpieczeństwo na placu targowym”. Debata odbędzie się 16 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, przy ulicy Krakowskiej 1. Podczas debaty mieszkańcy i inne przybyłe osoby będą miały okazję zapoznać się z bieżącym stanem bezpieczeństwa. Spotkanie będzie również okazją do zgłoszenia wszelkich uwag i sugestii na temat negatywnych i najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zjawisk. W sposób szczególny rozważany będzie temat występujących zagrożeń na targowisku.