Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)

KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

-         skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Zespole ds. Doboru

 lub

-         nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.


KOMUNIKAT

Z uwagi na równoczesne funkcjonowanie w chwili obecnej dwóch trybów prowadzenia procedury rekrutacyjnej i dwóch odrębnych list rankingowych – według rozporządzenia MSWiA z dnia 30 sierpnia 2007 roku (Dz. U. Nr 170 z 2007 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 432) – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji podjął decyzje o naprzemiennych przyjęciach do służby w Policji w 2013 roku – w pierwszej kolejności kandydatów, których postępowanie kwalifikacyjne toczyło się w oparciu o przepisy wprowadzone w 2007 roku, a następnie według nowego – z roku 2012 i tak przynajmniej przez okres pierwszych 5 planowanych przyjęć.