Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu znajduje się w budynku przy ul. Jana Pawła II 32 w Olkuszu. Jest to nowoczesny budynek, w którym brak jest barier architektonicznych i organizacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez istnienie szerokiego podjazdu dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, na fotokomórkę, Wewnątrz obiektu znajduje się winda. Na dole znajduje się obszerny pokój przejęć interesantów. Korytarze na poszczególnych poziomach również nie zawierają żadnych barier architektonicznych.

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:
Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,

Napisać na początku SMS’a:

  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko

Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia

Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

polskiego języka migowego (PJM),

systemu językowo-migowego (SJM),

sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

osobiście: KPP w Olkuszu, ul Jana Pawła II 32,

pocztą na adres: KPP w Olkuszu, ul Jana Pawła II 32, 32-300 Olkusz

telefonicznie: 47 8325 242 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);

faksem na nr 47 8325 243 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

na adres e-mail: komendant@olkusz.policja.gov.pl  (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

Strona Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z instruktażem w formie filmu
z tłumnaczem języka migowego:  http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony