AKTUALNOŚCI

Wspólne działania olkuskich policjantów z pracownikami Związku Komunalnego Gmin Komunikacji Międzygminnej w Olkuszu

Data publikacji 08.10.2021

Dzisiaj (08.10.br.) mundurowi wraz pracownikami ZKGKM sprawdzali, czy mieszkańcy powiatu olkuskiego stosują się do przepisów sanitarnych. Policjanci kontrolowali autobusy i przypominali podróżującym o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Wspólne działania policjantów i pracowników ZKG Komunikacji Międzygminnej polegały na sprawdzaniu czy pasażerowie stosują się do obowiązujących obostrzeń. Na przystanku autobusowym przy Alei 1000-lecia w Olkuszu policjanci wsiedli do autobusu i  zwracali uwagę podróżującym na obowiązek zasłaniania ust i nosa. Mundurowi informowali również o zagrożeniach, z jakimi podróżujący mogą się spotkać w środkach komunikacji zbiorowej. 

Pamiętajmy, że w kraju wciąż odnotowywane są nowe przypadki zachorowań. Problem ten dotyczy również mieszkańców naszego powiatu. Wprowadzone przez rząd ograniczenia związane z  obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, jak również w środkach komunikacji publicznej, mają na celu zminimalizować zagrożenie związane z pandemią. Mieszkańcy powiatu muszą stosować się do tych obostrzeń. Chodzi bowiem o nasze wspólne bezpieczeństwo. 

Przypominamy o obowiązujących ograniczeniach:

 • ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI
 • Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.

Apelujemy  o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie.  Każdy obywatel zobowiązany jest do stosowania się do przepisów, które weszły w życie za sprawą rozporządzenia ministra zdrowia. Nie narażajmy życia i zdrowia innych osób. Respektujmy prawo! 

Powrót na górę strony