AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - spotkanie z policjantami w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu

Data publikacji 12.01.2022

W poniedziałek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu spotkali się z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu, by edukować młodzież z zakresu przepisów w ruchu drogowym.  Celem wizyty mundurowych było propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

10 stycznia 2022 roku młodzież klasy III o profilu Technik pojazdów samochodowych spotkała się policjantem Wydziału Ruchu Drogowego i policjantką zajmująca się profilaktyką społeczną. Prowadzący spotkanie poruszali tematy związane z bezpieczeństwem na drodze w oparciu o znowelizowane przepisy  ustawy Prawo o ruchu drogowym. Policjanci uświadamiali młodzież, o tym  jak ważne jest przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym i jednocześnie informowali  o konsekwencjach wynikających z lekkomyślnej  i brawurowej jazdy, podając konkretne przykłady zdarzeń drogowych z udziałem kierowców lekceważących przepisy drogowe. W grupie słuchaczy znaleźli się młodzi kierowcy i osoby, które niebawem przystąpią do egzaminu na prawo jazdy.  


Przypomnijmy, że od  1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowelizacje ustawy Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń. W związku z powyższym istotnie zmieniły się poszczególne przepisy ruchu drogowego oraz wysokości grzywien, jakie mogą zostać nałożone w drodze mandatu karnego za popełnione wykroczenia drogowe. Zmiany dotyczą głównie tych wykroczeń, które od dłuższego czasu stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. To przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnej prędkości, naruszenia przepisów chroniących pieszych, wykroczenia związane z wykonywaniem manewru wyprzedzania czy nieprawidłowe zachowania na przejściach dla pieszych i przejazdach kolejowych. Wyższe kary czekają również osoby, które zdecydują się kierować pojazdem pod wpływem alkoholu bądź podobnie działającego środka.
Przykładowo, jeżeli  kierowca przekroczy dopuszczalny limit prędkości o 30 km/h, minimalna kwota mandatu wyniesie 800 zł. W sytuacji przekroczenia prędkości o 71km/h, kierowca otrzyma  mandat karny w wysokości 2500 zł. Nie ma więc taryfy ulgowej dla piratów drogowych, a zmiany w Ustawie o ruchu drogowym jasno mówią o surowych restrykcjach wobec kierowców lekceważących obowiązujące przepisy. Nic nie tłumaczy takich zachowań kierowców, kiedy w grę wchodzi zdrowie i  życie drugiego człowieka.


Pamiętajmy, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności stosowania się do nich.

Powrót na górę strony