AKTUALNOŚCI

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie stosował się do przepisów ruchu drogowego - zarobił 28 punktów karnych

Data publikacji 21.01.2022

W Bukownie na ulicy Wodącej jechał z prędkością 105 km/h i wyprzedzał na przejściu dla pieszych, zignorował także polecenia policjantów. Mężczyzna miał już na swoim koncie 16 punktów karnych za wykroczenia, których dopuścił się w ruchu drogowym  i obawiał się utraty prawa jazdy.

We wtorek (18.01 br.) w godzinach popołudniowych w Bukownie na ulicy Wodącej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu z grupy „Speed”, zmierzyli prędkość kierującego fordem.  Kierowca jechał w terenie zabudowanym z prędkością 105 km/h.  Zgodnie z przepisami na tym odcinku drogi można jechać najwyżej 50 km/h. Widząc, jak kierowca swoją jazdą stwarza realne zagrożenie w ruchu drogowym, policjanci wydali mu wyraźny sygnał do zatrzymania się, lecz ten zignorował ich polecenie i oddalił się z miejsca. Kierowca nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale i wyprzedzał pojazd, który znajdował się przed  przejściem dla pieszych. Policjanci ruszyli za tym kierowcą, jednak mężczyzna ostatecznie oddalił się mundurowym z pola widzenia. Funkcjonariusze jednak nie dali za wygraną i ustalili tego kierowcę. 19 stycznia zapukali do mieszkania znajdującego się w Gminie Bolesław, gdzie przebywał 27-letni mężczyzna.

Dzisiaj (21 stycznia br.) mężczyzna został przesłuchany i policjanci z komisariatu w Bukownie przedstawili mu zarzuty z kodeksu wykroczeń tj. przekroczenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym, wyprzedzania na przejściu dla pieszych oraz niezastosowania się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym mężczyzna otrzymał aż 28 punktów karnych i stracił prawo jazdy. Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie.

Przypominamy, że w  przypadku wykroczeń nieobjętych postępowaniem mandatowym o wysokości grzywny decyduje Sąd. Według nowych przepisów za niektóre wykroczenia może on orzec grzywnę do 30.000 zł. Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowelizacje ustawy Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń. W związku z powyższym istotnie zmieniły się poszczególne przepisy ruchu drogowego oraz wysokości grzywien, jakie mogą zostać nałożone w drodze mandatu karnego za popełnione wykroczenia drogowe. Zmiany dotyczą głównie tych wykroczeń, które od dłuższego czasu stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. To przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnej prędkości, naruszenia przepisów chroniących pieszych, wykroczenia związane z wykonywaniem manewru wyprzedzania czy nieprawidłowe zachowania na przejściach dla pieszych i przejazdach kolejowych. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 51-60 km/h grozi  mandat karny w wysokości 1500 zł. Wykroczenia związane z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu w sytuacjach, kiedy pieszy ma pierwszeństwo przed kierującym, skutkują mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Taka sama kwota mandatu jest przewidziana za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, na którym ruch jest niekierowany lub bezpośrednio przed nim, oraz za omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.


Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o korzystanie z drogi w sposób zgodny z przepisami.

 

Powrót na górę strony