AKTUALNOŚCI

Szkolenie i narada oficerów prasowych

Data publikacji 25.04.2023

24 kwietnia 2023 r. w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie Zespołu Prasowego KWP w Krakowie oraz oficerów prasowych garnizonu małopolskiego.

Szkolenie miało na celu aktualizację  i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu m.in. działalności prasowo-informacyjnej (sytuacje kryzysowe, rola mediów społecznościowych, relacje z mediami).

Tematami   szkolenia było podsumowanie dotychczasowej działalności informacyjnej  służb prasowych małopolskiej Policji, w tym omówienie wizerunkowych sytuacji kryzysowych z minionego roku,  instruktaż dot. prowadzonych przez oficerów prasowych szkoleń policjantów z „pierwszej linii” na temat kontaktu z mediami, omówiono prowadzenie  profili społecznościowych  (Facebook), przekazano uwago dot. prowadzeniu stron internetowych, w tym kwestie wymogów ustawy o dostępności cyfrowej i omówiono błędy językowe oraz pozawerbalne w pracy oficera prasowego.  Wykłady poprowadzili funkcjonariusze zespołu prasowego KWP w Krakowie, był też czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. Uwagi uczestnikom  szkolenia przekazał także nadinsp Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.   

Powrót na górę strony