AKTUALNOŚCI

Obchody Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

Data publikacji 25.07.2023

Dzisiaj (25 lipca br.) o godzinie 9.00 swoje święto obchodzili policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Uroczysty apel odbył się na Zamku w Rabsztynie. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu insp. Jarosław Klich oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, emerytowani komendanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przedstawiciele podmiotów współpracujących na co dzień z olkuską Policją, w tym szefowie wymiaru sprawiedliwości, kapelan olkuskiej Policji, a także przedstawiciel policyjnych związków zawodowych.

Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji  w Olkuszu i złożeniem  meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Marcina Kwietnia, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektorowi Rafałowi Leśniakowi. Kolejnym punktem uroczystości było odegranie  i odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu państwowego.

Następnie zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu  inspektor Jarosław Klich. Szef olkuskiej Policji  w swoim przemówieniu podkreślił trud policyjnej służby: Zawód policjanta jest wyjątkowy. Wymaga od nas empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. Każdy z Was w codziennej służbie daje świadectwo całej formacji Policji(...) Na szacunek trzeba sobie zapracować właściwą postawą, przestrzeganiem prawa i zasad etycznych. Wtedy zapewne będziemy mogli liczyć na uznanie ze strony społeczeństwa, a nie ma nic cenniejszego, jak wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby.  Komendant Powiatowy Policji podziękował wszystkim funkcjonariuszom za rzetelną i sumienną pracę. Za realizację, w sposób profesjonalny, codziennych obowiązków wykonywanych z pełnym poświęceniem: Za chwilę otrzymacie akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W pełni zapracowaliście na te wyróżnienia. To efekt Waszej wzorowej służby i postawy. Komendant gratulował awansowanym i życzył im dalszych sukcesów i awansów zawodowych, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzenia i podziękowania  skierował również dla rodzin policjantów: Proszę, abyście przekazali najlepsze życzenia Waszym bliskim, którzy wspierają Was w tej trudnej i wymagającej służbie.

Komendant podziękował także zgromadzonym gościom za wsparcie dla jednostki: samorządom, instytucjom  i wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Inspektor Jarosław Klich zwrócił uwagę na wzajemne zrozumienie i okazywane wsparcie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 27 policjantom tutejszej komendy aktów mianowania  na wyższe stopnie policyjne. Rozkazy o mianowaniu funkcjonariuszom wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, a Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu insp. Jarosław Klich oraz Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita gratulowali awansowanym. W 2023 roku w Olkuszu na wyższy stopień policyjny mianowano 40 policjantów tutejszej jednostki. Wśród nich: 2 oficerów, 14 aspirantów, 16 sierżantów i 8 posterunkowych.

Po wręczeniu aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita: Dziękuje za Waszą służbę. Dzisiaj służyć w Policji, to z pewnością znaczy coś więcej niż pracować. To wykazywać się postawą patriotyzmu, który w tych trudnych czasach, wymaga  wielu wyzwań i świadectw. W czasie  ślubowania słyszymy, że swoje obowiązki będziecie wykonywać nawet z narażeniem  życia. To wskazuje, że jesteście gotowi chronić i bronić obywateli w myśl hasła „Pomagamy i chronimy". Dziękuję, że w tych wielu obszarach funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, wykazują się wzorową służbą, która jest godna największego szacunku i uznania.

Wojewoda Małopolski złożył również podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji, a także samorządowcom.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Komendant w tym szczególnym dniu złożył podziękowania wszystkim funkcjonariuszom zgromadzonym na Zamku w Rabsztynie. W swoim przemówieniu podkreślił wielkie znaczenie i nieocenioną  rolę Policji w zakresie zwalczania przestępczości, zapewnienia ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa na drogach, czy niesienia pomocy ofiarom przemocy. Szczególną uwagę zwrócił na realizacje zadań wynikających z ważnych wydarzeń z kraju i poza jego granicami. Inspektor Rafał Leśniak gratulował awansowanym i podziękował także pracownikom Policji za ich nieocenioną pracę. Bez waszego wsparcia, policjanci nie byliby w stanie realizować swoich podstawowych zadań. Wasza pomoc jest nieodzowna - stwierdził. 

Po przemówieniach został odprowadzony sztandar komendy, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek Panu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego o zakończeniu uroczystości.

zdjęcia: Urząd Wojewódzki

 

 

 

 

 • Policjanci podczas Święta Policji w galowym umundurowaniu. Policjanci stoją tyłem na tle ruin Zamku w Rabsztynie. W tle powiewająca flaga. Pogoda letnia, bezchmurne niebo.
 • Policjanci w umundurowaniu galowym podczas obchodów Święta Policji stoją w równych rzędach. W tle ruiny Zamku w Rabsztynie
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Zastępy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Komendant wita się z dowódcą. W tle policjanci i cywile. W oddali ruiny Zamku.
 • Zdjęcie z drona. Ruiny Zamku w Rabsztynie i okalające go mury. W środku w szykach stoją policjanci w galowych ubraniach oraz cywile. Pogoda letnia, bezchmurne niebo.
 • Zdjęcie z góry z drona. Zamek w Rabsztynie na tle pejzażu. W środku policjanci w galowym umundurowaniu oraz cywile. Pogoda letnia, bezchmurne niebo.
 • Zdjęcie z drona )(z góry) Ruiny zamku w Rabsztynie na tle pejzażu. Dookoła zamku mury. Po prawej stronie baszta. W środku grupa policjantów i ludzi. Policjanci stoją w równych szykach.
 • Ruiny Zamku w Rabsztynie na tle pejzażu - ujęcia z drona. Zamek okalają mury. W środku zgromadzeni policjanci i goście. Staja w rożnych szykach.
 • Poczet sztandarowy wprowadza na miejsce uroczystości sztandar Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Po prawej stronie policjanci w galowym umundurowaniu. W tle mury zamku.
 • Policjanci w galowych mundurach stoją tyłem. Przed nimi powiewa flaga na maszcie. W oddali wieża zamku. Pogoda letnia, bezchmurne niebo.
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafałowi Leśniakowi.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji wita się ze sztandarem. Poczet sztandarowy oddaje honor Zastępcy. Po prawej stoją policjanci w galowych mundurach. W tle ruiny zamku.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Oddaje honor pododdziałom. Policjanci stoją w równych rzędach przed komendantem, który idzie wzdłuż funkcjonariuszy. W tle mury zamku
 • Policjanci oddają honory podczas hymnu Państwowego. Skierowani przodem do powiewającej na maszcie flagi państwowej. W tle zamek w Rabsztynie
 • Poczet sztandarowy podczas hymny. sztandar opuszczony. Policjanci salutują do hymnu. Po prawej stoją policjanci w galowym umundurowaniu. W tle mury zamku.
 • Wojewoda Małopolski wraz z kierownictwem olkuskiej jednostki oraz Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie. Policjanci oddają honor podczas hymnu. W tle mury zamku.
 • Poczet sztandarowy oddaje honory podczas hymnu. W oddali goście na tle murów zamku.
 • Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu inspektor Jarosław Klich podczas przemówienia.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji gratuluje awansowanym policjantom. Komendant podaje rękę. Policjanci stoją w równym szyku.
 • Wojewoda małopolski Lukasz Kmita gratuluje awansowanym Policjantom. Policjanci w galowym umundurowaniu.
 • Wojewoda Małopolski raz z Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji i Komendantem Powiatowym gratulują awansu wyróżnionym policjantom. Policjanci stoją w równym rzędzie. Po prawej, sztandar Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
 • Poczet sztandarowy wraz ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu stoi w równym szyku wraz z awansowanymi policjantami. W tle goście i mury Zamku.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego wraz z Komendantem Powiatowym i wojewoda idą w kierunku awansowanych policjantów. Policjanci stoją w równym szyku. Na tle murów zamku stoją zgromadzeni goście.
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego wraz z Komendantem Powiatowym i Wojewoda gratulują awansów policjantom. Policjanci w równym szyku w galowym umundurowaniu. W tle ruiny zamku.
Powrót na górę strony