AKTUALNOŚCI

Policjanci brali udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych zorganizowanych na terenie Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach

Data publikacji 09.07.2024

Pod koniec czerwca na terenie Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach i pobliskich terenach leśnych odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pn. „ Pożar kompleksu kościelno- klasztornego”. Celem akcji było m.in. doskonalenie współpracy wielu służb podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych a także sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W działania zaangażowano funkcjonariuszy: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Olkuszu, Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, Małopolskiej Brygady Odwodowej - Kompania Olkusz - Pluton II, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olkuszu oraz Wolbromiu, Powiatowego Plutonu Zaopatrzenia Wodnego w Olkuszu, Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu olkuskiego.  Ponadto w akcji brali udział przedstawiciele Gminnego Zespół Zarządzania Kryzysowego gminy Trzyciąż na czele z Panem Romanem Żelaznym Wójtem Gminy Trzyciąż, przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu oraz Zespół ratowników wraz z psami ratowniczymi specjalizującymi się w poszukiwaniach w terenie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownie pod przewodnictwem p. Kariny Wilk.

Punktualnie o godzinie 9:00 do Dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożaranej w Olkuszu wpłynęła informacja o pożarze klasztoru w Imbramowicach. Poszkodowane zostały dwie osoby, które nie ewakuowały się o własnych siłach i pozostały w palącym się obiekcie. Dodatkowo podczas prowadzonej ewakuacji inna osoba, w przypływie niekontrolowanego napadu lęku i strachu, oddaliła się w nieznanym kierunku z miejsca zbiórki.

Na szczęście zdarzenie to było  tyko symulacją. Etapy prowadzonych  działań pokazały, że we współpracy służby potrafią szybko i skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych. Właściwe zachowanie w przypadku takiego incydentu jest niezwykle ważne i zapobiega ewentualnym skutkom.

Zdjęcia: pochodzą ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu

Fotografia mł. bryg. Tomasz Mucha, OSP Chrząstowice

Powrót na górę strony