Z życia garnizonu

ODPRAWA SŁUŻBOWA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI PRACY MAŁOPOLSKICH POLICJANTÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

15 lipca 2021 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada służbowa oceniająca półroczne wyniki pracy małopolskiej Policji. Z uwagi na wymogi pandemiczne, spotkanie kierownictwa KWP w Krakowie, naczelników komendy oraz komendantów miejskich i powiatowych garnizonu małopolskiego odbywało się w systemie telekonferencji.

W naradzie uczestniczył Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, II Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie prokurator Krzysztof Pijaj, Prokurator Okręgowy w Krakowie Rafał Babiński, Prokurator Okręgowy w Tarnowie Zdzisław Bocheński, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, komendanci miejscy, powiatowi, komisariatów specjalistycznych  garnizonu małopolskiego, przedstawiciele krakowskich placówek CBŚP i BSWP.

Naradę rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który po przywitaniu uczestników odniósł się do kwestii kadrowych tj. m.in. przyjmowania policjantów do służby oraz do kwestii dyscypliny służbowej.

Następnie głos zabrał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - Dzisiejsze spotkanie jest okazją do złożenia na ręce Pana Komendanta podziękowań dla wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę w małopolskiej Policji. Wasza ciężka praca i zaangażowanie jest dostrzegane przez Małopolan. W pierwszych miesiącach 2021 roku musieliśmy się zmagać z kolejną falą zachorowań na COVID-19 w Małopolsce. Działania małopolskich funkcjonariuszy, niejednokrotnie nieszablonowe wychodzące poza ramy codziennej służby, zasługują na szczególne uznanie – mówił  wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - Moim priorytetem niezmiennie pozostaje bezpieczeństwo Małopolan – zarówno na drogach jak i w ich bezpośrednim otoczeniu. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego co roku przeznacza znaczne środki na inwestycje w polskiej Policji. Nowe komisariaty i komendy powstające m.in. w Wadowicach, Kluczach, Szczawnicy, Uściu Gorlickim, Wojniczu, Krakowie, Zatorze poprawiły lub niebawem poprawią warunki pracy funkcjonariuszy. Dzięki temu ich praca jest bardziej efektywna i przynosi wymierne efekty. Małopolska jest bezpieczna! – zaznaczył  wojewoda Łukasz Kmita.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki zaprezentował wyniki pracy służb kryminalnych, w szczególności wzrost wykrywalności w tym wykrywalności przestępstw pospolitych i kradzieży samochodów. Odniósł się także do przestępstw gospodarczych, narkotykowych, korupcyjnych i przestępstw przeciwko ochronie środowiska. Omówił kwestię stosowanych zabezpieczeń majątkowych i działania policjantów w zakresie poszukiwań osób zaognionych i ukrywających się przed organami ścigania.

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie mł. insp. Robert Michalik zaprezentował działania podejmowane przez funkcjonariuszy pionu prewencji. Omówił dynamikę zgłaszanych przestępstw pospolitych i interwencji oraz czas reakcji na zdarzenie, wskazując na duża liczbę zatrzymań na gorącym uczynku i spadek zgłoszeń dot. bójek i włamań. Omówił także efekty służby, podając np. że policjanci prewencji przeprowadzili w I półroczu br. 344572 interwencje. Wskazał na wzrost ilości ujawnianych wykroczeń przez policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych. Omówił najczęściej zgłaszane przez mieszkańców kategorie zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, kwestię reakcji policjantów na poszczególne zjawiska, w szczególności na przemoc w rodzinie i działalność profilaktyczną.

Następnie Naczelnik Wydziału Sztab Policji KWP w Krakowie mł. insp. Mariusz Mazurek omówił działania małopolskiej Policji w związku z epidemią COVID-19.  Funkcjonariusze i pracownicy Policji województwa małopolskiego realizowali swoje zadania pomimo znaczącej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (528 policjantów). Jednostki organizacyjne Policji woj. małopolskiego wspierane były przez żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 6 Brygady Powietrznodesantowej w oraz żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, a także funkcjonariuszy właściwych terytorialnie straży miejskich/gminnych.  W okresie I półrocza br. policjanci łącznie przeprowadzili ponad 2,5 mln kontroli dotyczących obowiązku przestrzegania kwarantanny bądź izolacji domowej. Następnie naczelnik omówił kwestie zabezpieczenia dotychczasowych imprez masowych i planowane  zabezpieczenia i ćwiczenia w 2021 roku.  Podsumował także realizację  zadań Zespołu Negocjatorów Policyjnych oraz prace Sekcji Lotnictwa.

Kolejnym zagadnieniem odprawy było bezpieczeństwo ruchu drogowego Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie nadkom. Wojciech Matras podał, że na przestrzeni ostatnich lat stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Małopolsce się poprawia.  Spada ilość wypadków, zabitych i rannych w tych zdarzeniach drogowym. W I półroczu tego roku na małopolskich drogach doszło do 962 wypadków, w których zginęło 64 osoby a 1092 zostało ranne. Odnotowano także 14594 kolizje. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z winy kierującego jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy  pieszemu na przejściu, niezachowanie odległości między pojazdami. Z kolei błędem pieszych jest najczęściej nieostrożne wejście na jezdnię przed  pojazd, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię zza przeszkody czy na czerwonym świetle.  Naczelnik wskazał na efekty pracy policjantów drogówki w I półroczu tj.  m.in. 225604 ujawnione wykroczenia (w tym 140879 przekroczeń dozwolonej prędkości), ujawnienie 2627 kierowców będących pod wpływem niedozwolonych środków.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie nadkom. Bogusław Wiklik omówił zadania inwestycyjno-remontowe podając koszt tych inwestycji. Wymienił oddane ostatnio obiekty, w tym budynek KPP w Wadowicach. Jeszcze w tym roku ukończony zostanie budynek komisariatu w Szczawnicy , posterunek w Uściu Gorlickim. Naczelnik wskazał także planowane inwestycje na najbliższe lata.

Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Krakowie podinsp. Jacek Wójcik omówił stan floty małopolskiej Policji, podsumowując szkody transportowe, wskazując dokonane i planowane zakupy oraz pojazdy wycofane z eksploatacji.

Na koniec odprawy, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion podsumował zaprezentowane informacje i wydał kadrze kierowniczej polecenia dotyczące poszczególnych zagadnień.  

Powrót na górę strony