Z życia garnizonu

II Policyjny Konkurs Modelarski

Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP w ramach zadań zaplanowanych do realizacji 2022 roku, organizuje konkurs modelarski poświęcony barwie i broni formacji policyjnych począwszy od Policji Państwowej do współczesnej Policji, a także ich wyposażeniu, umundurowaniu i uzbrojeniu.

Celem tego przedsięwzięcia będzie przede wszystkim popularyzacja historii i tradycji Policji, w tym wiedzy na temat rozwoju środków transportu i wyposażenia mobilnego w formacjach policyjnych,  wśród społeczeństwa. Modelarze będą mieli możliwość zaprezentowania modeli spośród szerokiego spektrum pojazdów kołowych, wodnych i powietrznych wykorzystywanych w policyjnej służbie na przestrzeni ostatnich ponad dziesięciu dekad. Zaprezentowane zostaną nie tylko modele pojazdów, sprzętu pływającego i latającego, figurki przedstawiające umundurowanie i wyposażenie funkcjonariuszy formacji policyjnych z różnych okresów i z różnych rodzajów służby, ale także pokazane zostaną makiety budynków policyjnych oraz dioramy przedstawiające służbę policyjną na przestrzeni 103 lat jej istnienia.  Wystawa będzie formą ukazania postępu technicznego w Policji na przestrzeni dziesięcioleci jaki dokonał pomiędzy powstaniem Policji Państwowej a współcześnie funkcjonującą Policją.

Konkurs zostanie zorganizowany z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego na terenie budynku Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie. Prezentacji modeli konkursowych towarzyszyć będzie wystawa okolicznościowa poświęcona tematyce policyjnego ruchu drogowego, na której zaprezentowane zostanie historia i współczesność tej formacji.

Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na grupy wiekowe. W trzech grupach – młodziki, juniorzy i seniorzy. Do udziału w komisji oceniającej zgłoszone – przesłane prace, zostaną zaproszone uznane autorytety w zakresie lotniczego modelarstwa redukcyjnego, które organizowały uprzednio konkursy modelarskie, bądź wchodziły w skład komisji konkursowych.

Nagrodami – upominkami dla uczestników konkursu będą wydawnictwa i publikacje KGP,  modele i artykuły modelarskie oraz puchary.

Chętnych zapraszamy do zarejestrowania się: Formularz do rejestracji modeli do II Policyjnego Konkursu Modelarskiego 2022 do dnia 9 lipca 2022 r.

(BEH-MP KGP)

 

  • Modele budynków.
Powrót na górę strony