KP Bukowno

Dzielnicowi KP Bukowno

Komisariat Policji w Bukownie

 

Rejon I

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Bukowno: Adama Mickiewicza, Cynkowa, Gospodarcza, Górnicza, Gwarków, Henryka Sienkiewicza, Hutnicza, Jodłowa, Kolejowa, Leśna (do przejazdu kolejowego nr nieparzyste 1-83 oraz parzyste od 2-56), Lipowa, Niepodległości, Nowa, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Składowa, Starczynowska, Szkolna, Szybowa,Tłukienka, Urzędowa, Władysława Woźniczki, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wygiełza, Wyzwolenia, Zwycięstwa,
 
mł. asp. Bogdan PEREK
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 300
Telefon komórkowy: 665 390 524
 
 
Informuję, że od 01.08.2021 roku do 31.01.2022 roku na terenie dzielnicy nr I został wprowadzony do realizacji „Plan działania priorytetowego”, którego celem jest  poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowna zwłaszcza w rejonie ulic Zwycięstwa, Wojska Polskiego i Wyzwolenia w Bukownie, gdzie osoby gromadzące się  na ławkach przy blokach i chodnikach spożywają alkohol i zakłócają ład i porządek publiczny. Problem spożywania alkoholu w rejonie bloków wywołuje zgorszenie u osób, demoralizację wśród dzieci młodzieży oraz zaśmiecanie miejsca publicznego.  Aby wyeliminować wskazane zagrożenie należy podjąć działania długookresowe mające na celu informowanie osób o problemie, jak również wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób nie stosujących się do przepisów.

 

Rejon II

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Bukowno 1-go Maja, Brzozowa, Buczka, Bukowa, Bukowska, Cicha, Dworcowa, Długa, Grabowa, Graniczna, Karola Miarki, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ks. Zelka, Leśna (od przejazdu kolejowego), Międzygórze prawa strona (gm. Bukowno), Mostowa, Młyńska, Ogrodowa, Olchowa, Olkuska, Parkowa, Pocztowa, Polis, Podpolis, Przeń, Przymiarki, Puza, Reymonta,Sierszecka, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Sławkowska, Słowackiego, Topolowa, Wapienna, Wiejska, Wodąca, Zielona
 
asp. szt. Ireneusz MÓL
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 300
Telefon komórkowy: 660 626 694
 

Informuję, że na terenie dzielnicy nr II w okresie od 01.02.2022 r. do dnia 31.07.2022 r. został wprowadzony do realizacji plan działania priorytetowego, którego celem jest wyeliminowanie wykroczeń w ruchu drogowym polegających na zatrzymywaniu  i postoju pojazdów na chodniku wzdłuż ulicy Reymonta w Bukownie. Zagrożenie to powoduje znaczne uciążliwości i utrudnienia w ruchu drogowym. Działania dzielnicowego mają na celu wyeliminowanie tego zjawiska. Plan został sporządzony w oparciu o sugestie społeczności lokalnej oraz liczne zgłoszenia na KMZB. 


 

Rejon III

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Bolesław, Hutki, Kolonia, Krze, Krzykawa, Krzykawka, Laski, Małobądz, Międzygórze strona lewa (gm. Bolesław), Podlipie, Ujków Nowy,
 
mł. asp. Krzysztof KLIMA
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 300 
Telefon komórkowy: 660 625 524
 
 
Informuję, że na terenie dzielnicy nr II w okresie od 01.08.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. został wprowadzony do realizacji plan działania priorytetowego, którego celem jest wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym polegającym na zatrzymaniu i postoju pojazdów na chodniku wzdłuż ulicy Reymonta w Bukownie, występujące bez określenia przedziału czasowego. Zagrożenie to powoduje znaczne uciążliwości i utrudnienia w ruchu drogowym. Działania dzielnicowego mają na celu wyeliminowanie tego zjawiska.
Powrót na górę strony