Dzielnicowi KP Klucze

Komisariat Policji w Kluczach

Rejon I

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Klucze Osada, Klucze wieś, os. Sosnowa,
 
mł. asp.  Paweł ĆWIĘCZEK
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 400
Telefon komórkowy: 660 625 073
 

Informuję, że od dnia 01.07.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku na terenie dzielnicy nr I w Kluczach został wdrożony do realizacji "Plan działania prorytetowego", którego celem jest poprawa porządku publicznego i ograniczenie tworzenia przez mieszkańców nielegalnych wysypisk śmieci w masywach leśnych i terenach prywatnych, na nieużytkach rolnych, a także na terenach objętych ochroną przyrody "Natura 2000". Zmniejszenie popełnionych wykroczeń związanych z zaśmiecaniem i wyeliminowanie starych wysypisk poprzez współpracę z samorządem lokalnym i ich uprzątnięcie. Ponadto propagowanie właściwej postawy wobec młodzieży szkolnej, a także wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Pustynię Błędowską. 


 

Rejon II

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Bogucin Duży, Bydlin, Cieślin, Golczowice, Jaroszowiec, Kolbark, Krzywopłoty, Zalesie Golczowskie
 
 
st. sierż. Maciej Milczanowski
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 400
Telefon komórkowy: 660 622 911
E-mail: 
 

Informuję, że od dnia 01.07.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku na terenie dzielnicy nr II został wdrożony do realizacji "Plan działania prorytetowego" w miejscowościach Jaroszowiec, Zalesie Golczowskie, Golczowice, Bogucin Duży, Kolbark, Bydlin, Cieślin oraz Góry Bydlińskie, którego celem jest poprawa porządku publicznego i ograniczenie tworzenia przez mieszkańców nielegalnych wysypisk śmieci w masywach leśnych i terenach prywatnych i na nieużytkach rolnych. Zmniejszenie popełnionych wykroczeń związanych z zaśmiecaniem i wyeliminowanie starych wysypisk poprzez współpracę z samorządem lokalnym i ich uprzątnięcie. Ponadto propagowanie właściwej postawy wobec młodzieży szkolnej, a także wśród mieszkańców.  


 

Rejon III

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Chechło, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Rodaki, Ryczówek
 
 
st. sierż. Mateusz Grabowski
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 400
Telefon komórkowy: 660 625 063
 

Informuję, że od dnia 01.07.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku na terenie dzielnicy nr III w miejscowościach Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Hucisko wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa porządku publicznego i ograniczenie tworzenia przez mieszkańców nielegalnych wysypisk śmieci w masywach leśnych i terenach prywatnych i na nieużytkach rolnych. Zmniejszenie popełnionych wykroczeń związanych z zaśmiecaniem i wyeliminowanie starych wysypisk poprzez współpracę z samorządem lokalnym i ich uprzątnięcie. Ponadto propagowanie właściwej postawy wobec młodzieży szkolnej, a także wśród mieszkańców.  

 

Powrót na górę strony