KP Wolbrom

Dzielnicowi KP Wolbrom

Komisariat Policji w Wolbromiu

Rejon I

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Rejon nr 1 obejmuje ulice miasta Wolbrom: Spacerowa, Kotliny, Dojazdowa, Stawowa, Kościuszki, Wąska, Akacjowa, Wiśniowa, Wyzwolenia, Orzechowa, Jesionowa, Dębowa, Zacisze, Lipowa, Klonowa, Wąwóz, Miodowa, Sadowa, Różana, Jaśminowa, Jabłoniowa, Wąska, Nowa, dw. PKS, Mariacka, Krzywa, Moniuszki, Wspólna, Kościelna, Rynek, Staszica, Piłsudskiego, Górna, Strażacka, 3 Maja, Żurawia, Ordona, Wodna, Legionów Polskich, Mrozowskiej, Garbarska, Targowa, Armii Krajowej, Zielona, os. Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Batalionów Chłopskich, Cmentarna, os. Bolesława Chrobrego, Wiejska, os. Szwedy, Kazimierza Jagiellończyka, Jana III Sobieskiego, Miechowska, Cegielniana, Złota, Pisarówka, Szosa Miechowska.
 
sierż. szt. Tomasz KONIECZNY
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 366
Telefon komórkowy: 665 390 525
 
Informuję, że  od dnia 01.08.2021 roku do 31.01.2022 roku na terenie dzielnicy nr I wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego  w rejonie ulicy Wyzwolenia w Wolbromiu zlokalizowanego za budynkiem przy ul. Mariackiej 32, gdzie dochodzi do dużej ilości wykroczeń porządkowych popełnianych  przez osoby grupujące się w tym miejscu (dorośli i młodzież). Osoby te  zakłócają ciszę nocną  i spożywają alkohol.  Zadaniem dzielnicowego jest wyeliminowanie tego zjawiska.
  

 

Rejon II

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Rejon nr 2 w Wolbromiu, ulice: Krakowska, Żwirki i Wigury, Boczna, Miła, Krótka, Na Stoku, Szewska, Orzeszkowej, 20 Straconych, 29 Listopada, Kilińskiego, Pompka, Ogrodowa, Marii Konopnickiej, Wrzosowa, Szosa Olkuska, Za Lasem, 1 Maja, Słoneczna, Skalska, Plac Wolności, Leśna, Sportowa, Fabryczna, Magazynowa, Kamiennogórska, Młyńska, Gołębia, Robotnicza, Domy Kolejowe, Łukasińskiego, Domy Fabryczne, Pod Lasem, Świerkowa, Sosnowa, Juliusza Słowackiego, Polna, Brzozowska, os. Skalska, os. XX lecia 
 
mł.asp. Sebastian MAROSZEK
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 366
Telefon komórkowy: 660 622 858
 

Informuję, że od dnia 01.08.2021 roku do 31.01.2022 roku na terenie dzielnicy nr II wdrożony został do realizacji "Plan działania priorytetowego", którego  celem jest poprawa porządku publicznego  na ulicy Gołębiej w Wolbromiu w rejonie garaży, gdzie występuje problem grupowania się osób, które dopuszczają się szeregu wykroczeń porządkowych. Osoby grupujące się dokonują często naruszeń porządku publicznego, spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają teren, używają słów wulgarnych oraz niszczą elewacje budynków poprzez tzw. grafitti.  


 

Rejon III

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Rejon nr III obejmuje miejscowości gminy Wolbrom: Boża Wola, Domaniewice, Dłużec, Jeżówka, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, Lgota Wolbromska, Łobzów, Miechówka, Podlesice II, Poręba Dzierżna, Strzegowa, Wymysłów, Zabagnie, Załęże.
 
st. asp. Tomasz GAJOWIEC
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 366
Telefon komórkowy: 660 626 689
 

Informuję, że w okresie od 01.08.2021 roku do 31.01.2022 roku na terenie dzielnicy nr III wdrożony został do realizacji "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa  mieszkańców miejscowości Strzegowa, zwłaszcza  w rejonie  sklepu spożywczego ABC Strzegowa 96, gdzie dochodzi do wykroczeń polegających na  spożywaniu alkoholu przez osoby grupujące się w tym miejscu  oraz popełnianiu przez nie wykroczeń polegających m.in na zaśmiecaniu terenu, czy używaniu słów wulgarnych. Celem działań dzielnicowego będzie podjęcie przedsięwzięć zmierzających do wyeliminowania tego zagrożenia.


 

 

Rejon IV

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Rejon nr 4 obejmuje miejscowości gminy Trzyciąż: Glanów, Imbramowice, Jangrot, Małyszyce, Michałówka, Milonki, Podchybie, Porąbka, Sucha, Ściborzyce, Tarnawa, Trzyciąż, Zadroże, Zagórowa .
 
mł. asp. Rafał GĄSIOREK
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 366
Telefon komórkowy: 660 625 669
 
 
Informuję, że w okresie od 01.08.2021 roku do 31.01.2022 roku na terenie dzielnicy nr IV wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego" w miejscowości Porąbka w rejonie terenu przyległego do budynku OSP i sklepu spożywczego "u Karola", gdzie dochodzi do spożywania alkoholu przez osoby grupujące się w tym miejscu, które zaśmiecają miejsce publiczne i popełniają wykroczenia porządkowe. Zadaniem dzielnicowego jest wyeliminowanie tego zagrożenia.

 

Rejon V

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Rejon nr 5 miejscowości gminy Wolbrom: Brzozówka, Budzyń, Chełm, Chrząstowice, Gołaczewy, Kaliś, Lgota Wielka, Poręba Górna, Sulisławice, Wierzchowisko, Zarzecze, Zasępiec.
 
sierż. szt. Bartosz SŁOWIŃSKI
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 366
Telefon komórkowy: 660 626 519
 

 

Informuję, że w okresie od 01.08.2021 roku do 31.01.2022 roku na terenie dzielnicy nr V wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie posesji nr 49 oraz 66F w miejscowości Wierzchowisko, gdzie dochodzi do wykroczeń w ruchu drogowym polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów.  Pojazdy parkujące na drodze wojewódzkiej nr 783 w  ww. rejonie, utrudniają ruch kołowy, powodując jednocześnie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W tym miejscu dochodzi również do parkowania pojazdów na chodniku, co znacznie utrudnia poruszanie się pieszym. Działania realizowane przez dzielnicowego mają na celu wyeliminowanie tego zagrożenia.
 

 
 
Powrót na górę strony