KPP Olkusz

Dzielnicowi KPP Olkusz

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Rejon I

Rejon działania: 
Obsługuje: Augustiańska, Basztowa, Biała, Bóźnicza, Budowlanych, Dąbrowskiego, Długa, Floriańska, Gęsia, Głowackiego, Górnicza, Gwarecka, Gwarków, Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kluczewska, Kolorowa, Kołłątaja, Kopalniana, Krakowska, Krzywa, Kruszcowa, Metalowa, Mickiewicza, Mieszka I, Ołowiana, Parcówka, Pasaż Warszawski, Piaskowa, Pomorska, Ponikowska, Powstańców Śląskich, Pułaskiego, Rynek, Skarbnika, Sławkowska, Sobieskiego, Spółdzielcza, Stary Olkusz, Staszica, Szkolna, Szpitalna (od Mickiewicza do Kościuszki), Szybikowa, Wspólna, Zacisze, Żuradzka (od Szpitalnej do torów kolejowych).
 
 
mł. asp.  Bartosz ZIARNIK
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 248
Telefon komórkowy: 665 390 535
Plan działania Prorytetowego

Zdiagnozowane zagrożenie:
Nieprawidłowe parkowanie pojazdów

Miejsce:
ul. Sławkowska tj. od skrzyżowania z ul. Budowlanych do skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Zakładany cel:
Przywrócenie ładu i porządku publicznego. Poprawa bezpieczeństwa kierujących. Spadek popełnianych wykroczeń w w/wymienionym rejonie.

Działania:
kontrole, rozmowy, spotkania

Współpraca:
Straż Miejska Olkusz - kontrola i reagowanie na wykroczenia, funkcjonariusze WP KPP Olkusz.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie od 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku


Rejon II

Rejon działania: 

Obsługuje: Bylicy, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Króla Kazimierza Wielkiego (od Bylicy do Kościuszki), Minkiewicza, Nowa, Nullo, Olewińska, Północna, Skalska, Słowackiego, Szpitalna, Krótka

 

mł. asp.  Kamil LISOWSKI

Telefon stacjonarny: 47 83 25 248
Telefon komórkowy: 665 390 529
 
Plan działań priorytetowych:
Zdiagnozowane zagrożenie:
Spożywanie alkoholu w rejonie bloku ul. Nullo 23 w Olkuszu. Zjawisko nadużywania alkoholu w owym miejscu prowadzi do zakłócania porządku publicznego oraz ciszy nocnej przez osoby tam przebywające. Stanowi to demoralizację i realne zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa  osób mieszkających w bloku oraz w sąsiedztwie, jak również zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń np. niszczenie mienia, zaśmiecanie terenu, bójki czy kradzieże. Osoby nadużywające alkohol wykrzykują wulgaryzmy, bardzo głośno się zachowują, czym naruszają powszechny ład i porządek.

Miejsce:
Rejon bloku ul .Nullo 23 w Olkuszu

Zakładany cel:

Ograniczenie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu. Wyeliminowanie zgłoszonych interwencji dotyczących zakłóceń spokoju w owym obszarze. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa w rejonie bloku nr.23 ul. Nullo w Olkuszu.

Działania:
Nawiązanie kontaktu przez dzielnicowego z radą osiedla na terenie, której istnieje zagrożenie.  Kontrole ww. miejsca  przez dzielnicowego.Uczestnictwo dzielnicowego w spotkaniach rady os. Centrum w Olkuszu wraz z mieszkańcami. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o podjętych przez dzielnicowego czynnościach w ramach przyjętego planu działania priorytetowego oraz konsekwencjach prawnych za popełnione wykroczenia. Zaangażowanie funkcjonariuszy OPI KPP w Olkuszu w ramach zadań doraźnych, kontrola i reagowanie na przestępstwa, wykroczenia oraz przeciwdziałanie Współpraca z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Olkuszu.

Współpraca:

Rada Osiedla, Straż Miejska Miasta Olkusza, Administracja osiedla, Klub Abstynenta ul. Szpitalna 9 – stworzenie możliwości porady i podjęcia terapii (dobrowolnej) przez osoby nadużywające alkoholu.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024 rokuRejon III

Rejon działania: 
Obsługuje: Astrów, Batalionów Chłopskich, Buchowieckiego, Cegielniana, Dygasińskiego, Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, Jurajska, Kasztanowa, Klonowa, Kolberga, Kosynierów, Kopernika, Kwiatowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, Miła, Na Skraju, Niepodległości, Nowowiejska, Ogrodowa, Pakuska, Parcze, Plac Konstytucji 3-go Maja, Piękna, Podgrabie, Polne Wzgórza, Rabsztyńska, Rataja, Rzemieślnicza, Różana, Ściegiennego, Sikorka, Sienkiewicza, Skalista, Słoneczna, Spacerowa, Storczykowa, Topolowa, Traugutta, Urocza, Witosa, Wiejska, Wapienna, Widokowa, Wiśniowa, Westerplatte, Wyszyńskiego, 20-stu Straconych, Zamkowa, Zielona, Ks. Januchty.


 
 mł. asp. Wojciech Dym 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 248
Telefon komórkowy: 665 390 533
 
 
Informuję, że od dnia 10.02.2024 roku do dnia 10.08.2024 roku na terenie dzielnicy nr. 3 w Olkuszu został wdrożony do realizacji „ Plan działania priorytetowego” którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie Omni Centrum, znajdującego się przy ulicy Rabsztyńskiej 2 w Olkuszu, gdzie  dochodzi do zakłócania ładu i porządku, zaśmiecania miejsca publicznego, żebractwa oraz spożywania alkoholu przez osoby gromadzące się w tym rejonie. Działania podejmowane przez dzielnicowego  mają na celu ograniczenie tego zjawiska, a także dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa i poprawy odczuć społecznych.


Rejon IV

Rejon działania: 
Obsługuje: Asnyka, Boczna, Broniewskiego, Czarnogórska, Dworska, Kamyk, Króla Kazimierza Wielkiego (od DK-94 do Bylicy), Kocjana, Kolejowa, Korczaka, Krótka, Krucza Góra, Leśna, Łukasińskiego, MOSiR (basen), Na Skarpie, Okrzei, Mazaniec, Mazaniec-Boczna, Parkowa, Partyzantów, Piłsudskiego, Polna, Przemysłowa, 29-go Listopada, Składowa, Skłodowskiej, Skwer, Świętokrzyska, Witeradowska, Zagaje, Żuradzka (od torów kolejowych do Mazańca).
 

 

 
p.o. mł. asp. Kamil LISOWSKI
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 248

 

Plan działania priorytetowego

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się grup osób, przesiadujących na ławeczkach oraz spożywających alkohol

Miejsce:
rejon dworca PKP/PKS ul. K.K. Wielkiego

Zakładany cel:
Przywrócenie ładu i porządku publicznego. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Spadek popełnianych wykroczeń w w/wymienionym rejonie.

Działania:
kontrole, rozmowy, spotkania

Współpraca:
 Straż Miejska, OPI KPP Olkusz

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie od 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku


Rejon V

Rejon działania: 
Obsługuje: Al. 1000-lecia, Armii Krajowej, Biema, Chopina, Jana Pawła II, Kpt. Hardego, Ks. Kan. S. Gajewskiego, Legionów Polskich, Osiecka, Płonowskiej, Rydla, Strzelców Olkuskich, Sosnowa (domy prywatne).
 
st.sierż. Mateusz Dąbek
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 248
Telefon komórkowy: 665 390 532
 

Plan działania priorytetowego

Zdiagnozowane zagrożenie:

Niewłaściwe parkowanie pojazdów. Zagrożenie, wynikające z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń  dzielnicowego i sygnałów pochodzących od mieszańców oś. Pakuska. 

Miejsce:

Skrzyżowanie na ul. Legionów Polskich 16 w Olkuszu przy lokalu z Sushi

Zakładany cel:

Wyeliminowanie pojazdów zaparkowanych na skrzyżowaniu w celu zapobieżenia tworzenia zagrożenia w ruchu drogowym.  W wyniku podjętych czynności dążenie do poprawy bezpieczeństwa w rejonie w/w skrzyżowani. Osiągnięcie spadku popełnianych wykroczeń w wymienionym rejonie

Działania:

I etap – sprawdzenie prawidłowości oznakowania skrzyżowania, (do 29.02.2024 roku ),

II etap – nawiązanie kontaktu z instytucjami, które mogą w ramach  współpracy pomóc i przyczynić się do osiągniecia zamierzonego celu – do 29.02.2023r.

III etap – przeprowadzanie kontroli przez  Dzielnicowego  powyższego rejonu w celu ograniczenia w znacznym stopniu opisywanego zjawiska ( co najmniej 4 kontrole w miesiącu mające na celu oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec osób popełniających wykroczenia w trakcie całego okresu funkcjonowania planu)

IV etap uczestnictwo dzielnicowego w spotkaniach rady os. Pakuska w Olkuszu wraz z mieszkańcami. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o podjętych przez dzielnicowego czynnościach w ramach przyjętego planu działania priorytetowego oraz konsekwencjach prawnych za popełnione wykroczenia.

V etap – zaangażowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Olkuszu, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Olkuszu do kontynuacji kontroli i reagowania na przypadki ww. wykroczeń.

Współpraca:

Urząd Miasta i Gminy Olkusz – w przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu, Straż Miejska – przeprowadzanie kontroli i reagowanie na wykroczenia, Wspólnota mieszkaniowa oś. Pakuska w Olkuszu wraz z mieszkańcami.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 01.02.2024 roku do 31.07.2024 roku


Rejon VI

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Baczyńskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Nałkowskiej, Orzeszkowej, Reja, Sosnowa (bloki) Tuwima, Żeromskiego.
 
 
st.sierż. Łukasz Madejski
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 248
Telefon komórkowy: 665 390 534
 
Plan działania priorytetowego

Zdiagnozowane zagrożenie:

Teren przy garażach ul. Baczyńskiego w Olkuszu,  gdzie głównym problemem jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów. Osoby parkują pojazdy w miejscu, gdzie obowiązują pionowe znaki zakazu parkowania. Zagrożenie wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa a także podczas rozmów mieszkańców z dzielnicowym

Miejsce:
Olkusz ul. Baczyńskiego rejon garaży

Zakładany cel:
Realizowanie zadań mających na celu ograniczenie nieprawidłowego parkowania. W założeniu końcowym osiągnięcie spadku popełnianych wykroczeń w wymienionym rejonie.

Działania:
Kontrole, rozmowy.

Współpraca:
Straż Miejska, Funkcjonariusze OPI

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024r.


Rejon VII

Rejon działania: 
Obsługuje: Gorenice, Niesułowice,  Osiek, Witeradów, Zawada, Zimnodół, Żurada.
 

sierż. Piotr Rotuski

Telefon stacjonarny: 47 83 25 248
Telefon komórkowy: 665 390 530
 

Plan działania priorytetowego:

Zdiagnozowane zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, gromadzenie się nieletnich zagrożonych demoralizacją,

Miejsce:
Witeradów 231 altanka & grill

Zakładany cel:
Ograniczenie popełnianych wykroczeń przez wskazane osoby  

Działania:
rozmowy, oddziaływanie prewencyjne

Współpraca:
Straż Miejska, Sołtys, Dyrekcja SP, F-sze OPI KPP Olkusz.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 15.03.2024 roku do 15.09.2024 roku

  
 


Rejon VIII

Rejon działania: 
Obsługuje: Bogucin Mały, Braciejówka, Czarny Las, Kogutek, Kolonia Zimkówka, Kosmolów, Olewin, Pazurek, Podlesie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Wiśliczka, Zederman.
 

st. asp. Przemysław SZELĄG

Telefon stacjonarny: 47 83 25 248
Telefon komórkowy: 665 390 523

Zdiagnozowane zagrożenie:

Przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących w rejonie drogi wojewódzkiej 773 K w Kosmolowie a w szczególności przy Szkole Podstawowej, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia niechronionych uczestników ruchu drogowego a przede wszystkim dzieci. Zagrożenie wynikające z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwem w okresie od 01.08.2023 roku do 26.01.2024 było najczęstszą kategorią nanoszoną na krajową mapę (58 razy).

Miejsce:
Kosmolów droga DW 773 K

Zakładany cel:
Wyeliminowanie lub w znacznym stopniu zminimalizowanie naruszeń przepisów w ruchu drogowym.

Działania:
kontrole drogowe, rozmowy, spotkania, szkolenia, oddziaływanie prewencyjne

Współpraca:
Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Straż Miejska, Rada Sołecka, Parafia, Sołtys, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku.

 


 

Powrót na górę strony