Zaświadczenia

Zaświadczenia

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń przez Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu i Komendantów Komisariatów Policji w Bukownie, Wolbromiu i Kluczach

 

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osobie wnioskującej o uzyskanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia żądania jego wydania.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, którą należy wnieść (zgodnie z miejscem zamieszkaniaw danej gm.):

  • gmina Bolesław

W przypadku wydania zaświadczenia przez Komendanta Komisariatu Policji w Bukownie na rachunek Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową można wpłacać w kasie Urzędu – w godzinach otwarcia kasy, a także w banku lub na poczcie na niżej podany rachunek bankowy Urzędu:

Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 6839

  • gmina Bukowno

W przypadku wydania zaświadczenia przez Komendanta Komisariatu Policji w Bukownie na rachunek Urzędu Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową można wpłacać w kasie Urzędu – w godzinach otwarcia kasy, a także w banku lub na poczcie na niżej podany rachunek bankowy Urzędu:

90 1240 4748 1111 0000 4873 9140.

  • gmina Klucze

W przypadku wydania zaświadczenia przez Komendanta Komisariatu Policji w Kluczach na rachunek Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową można wpłacać w kasie Urzędu – w godzinach otwarcia kasy, a także w banku lub na poczcie na niżej podany rachunek bankowy Urzędu:

BANK PEKAO S.A: 84 1240 4748 1111 0000 4877 6884

  • gminia Trzyciąż

W przypadku wydania zaświadczenia przez Komendanta Komisariatu Policji w Wolbromiu na rachunek Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, 32-353 Trzyciąż

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową można wpłacać w kasie Urzędu – w godzinach otwarcia kasy, a także w banku lub na poczcie na niżej podany rachunek bankowy Urzędu:

Krakowski Bank Spółdzielczy: 46 8591 0007 0280 0000 0097 0001

  • gmina Wolbrom

W przypadku wydania zaświadczenia przez Komendanta Komisariatu Policji w Wolbromiu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową można wpłacać w kasie Urzędu – w godzinach otwarcia kasy, a także w banku lub na poczcie na niżej podany rachunek bankowy Urzędu:

Bank Spółdzielczy Wolbrom: 85 8450 0005 0000 0000 6493 0005

  • gmina Olkusz

W przypadku wydania zaświadczenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową można wpłacać w kasie Urzędu – w godzinach otwarcia kasy, a także w banku lub na poczcie na niżej podany rachunek bankowy Urzędu:

Bank Pekao S.A. o/Olkusz nr 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Stawka opłaty skarbowej wynosi – 17 złotych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu www.olkusz.policja.gov.pl jak również na recepcji i w komisariatach Policji w Bukownie, Wolbromiu i Kluczach.

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

1. Wypełnić odpowiedni wniosek o wydanie zaświadczenia (zgodnie z miejscem zamieszkania w danej gminie).

2. Dokonać wpłaty w wysokości 17 zł (siedemnaście złotych) na odpowiednio wskazany powyżej nr rachunku/konta (zgodnie z miejscem zamieszkania w danej gminie).

3. Załączając oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej złożyć wniosek w Komendzie lub we właściwej jednostce Policj (zgodnie z miejscem zamieszkania).

 

 

Powrót na górę strony